Giới thiệu

Chúng tôi là đội ngũ giáo viên THPT với niềm yêu nghề và mong muốn được chia sẻ kho tàng kiến thức bài tập và lời giải cũng như học hỏi từ đồng nghiệp và cộng đồng. Cùng với đam mê công nghệ thông tin đã thôi thúc chúng tôi xây dựng ra trang web này, trang web chia sẻ bài tập và lời giải các môn học ở các lớp 12, 11, 10, 9.
Mục tiêu: Cung cấp một thư viện bài tập và lời giải hay chia sẻ cho học sinh và giáo viên cũng như cộng đồng quan tâm. Tạo môi trường để mọi người thảo luận, chia sẻ kiến thức liên quan. Giúp cho học sinh có thư viện bài tập và lời giải tham khảo tốt để rèn luyện kiến thức và ôn thi cấp 3, ôn thi THPT và Đại học, Cao đẳng. Giúp cho giáo viên có điều kiện trau dồi, nâng cao kiến thức.
Nội dung:
Thư viện bài tập gồm có:
  • Bài tập và lời giải môn Toán, vật lí, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ lớp 12.
  • Bài tập và lời giải môn Toán, vật lí, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ lớp 11.
  • Bài tập và lời giải môn Toán, vật lí, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ lớp 10.
  • Bài tập và lời giải môn Toán, vật lí, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ lớp 9.
Dịch vụ: Trang web và hệ thống bài tập, lời giải được xây dựng dựa trên mong muốn tốt đẹp là chia sẻ cho cộng đồng Mọi bài tập và lời giải có thể được xem và tải về miễn phí.
Xin trân trọng giới thiệu!