Bài tập môn Tiếng Việt Tiểu học
Đây là 10 bài luyện đọc dành cho học sinh lớp 1. Các bài: Mẹ, giàn mướp, lời khuyên của bố, con quạ thông minh, con cáo - trùm nho, cây xoài của ông em, Trần Bình Trọng, cao cờ, nhà gấu ở trong rừng, mùa xuân. Mời các bạn tải về tham khảo. ...
Đây là 50 bài văn mẫu hay môn tiếng việt lớp 3. Các vấn đề được đề cập: Viết đoạn văn ngắn, Viết thư ngắn, Viết lại một tin tức... Mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là 35 đề Tiếng việt cuối tuần lớp 4. Các vấn đề là đọc thầm, khoanh tròn vào câu trả lời đúng, cảm thụ văn học......... Tài liệu có 76 trang, mời các bạn tham khảo....
Đây là 10 đề thi học kỳ 1 môn tiếng việt lớp 4 có đáp án. Các vấn đề: Đọc tiếng, đọc hiểu rồi trả lời các caauhoir liên quan, kiểm tra viết. Mời các bạn tải tài liệu về để tham khảo....
Đây là Tuyển tập 14 đề thi học kỳ 1 môn Tiếng việt lớp 1. Mỗi đề thi gồm 2 phần kiểm gtra đọc và viết. đề thi có 17 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Tuyển tập 11 đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng việt lớp 5 hay giúp các em ôn thi tốt môn tiếng việt lớp 5. tài liệu có 35 trang, mời các bạn tham khảo....
Gửi các thầy, cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 4 tài liệu tranh thủ ôn tập hè môn Tiếng Việt. Tài liệu có 26 trang, file word...
Gửi các phụ huynh, các em học sinh 6 đề ôn tập môn Tiếng Việt lớp 3, có đáp án. Có file word cho các thầy, cô tham khảo.......
Tin tuyển sinh