Bài tập môn Vật lý Lớp 12
Đây là 240 bài tập trắc nghiệm môn vật lý về giao động cơ. Nội dung gồm: Phương trình dao động cơ, chu kỳ tần số, tần số góc, năng lượng, tổng hợp giao động. Tài liệu có 23 trang, mời các bạn tải về tham khảo. ...
Đây là 100 bài tập ôn thi HSG môn vật lý lớp 12 có đáp số. Các vấn đề được đề cập: chuyển động chậm dần đều, hệ số ma sát, lo xo mảnh.... Mời các bạn tải về tham khải nhé....
Đây là Chuyên đề bồi dưỡng HSG môn vật lý lớp 12 về dao động cơ. Mời các bạn tải về tham khảo....
12 đề Trắc nghiệm môn vật lý về dao động điều hòa có đáp án. Các vấn đề như: Đaị cương về DĐĐH, Con lắc lò xo, Con lắc đơn, Các loại dao động, các loại pha, tổng hợp dao động. Mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là 118 câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý về dao động điều hòa. Một số lý thuyết như: Một con lắc lò xo, Biểu thức li độ, Bài toán về con lắc lò xo... Mời các bạn tải tài liệu về nhé....
Tài liệu gồm kiến thức cơ bản, các dạng bài tập trắc nghiệm cơ bản có lời giải chi tiết và bài tập trắc nghiệm vận dụng có đáp án. Các chuyên đề gồm: Dao động điều hòa, con lắc lò xo, con lắc đơn, tổng hợp dao động, dao động tự do - dao động tắt dần - dao động cưỡng bức - cộng hưởng dao động. Tài liệu có 65 trang, mời các bạn tài về tham khảo....
Đây là 200 Bài tập vật lý lớp 12 hóc búa. Các vấn đề: Bài toán ốc sên nằm trên đinh, vật nằm trên mép của bàn nằm ngang, sự chuyển động của cái thuyền ... Tài liệu có 20 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
6 dạng bài tập về con lắc lò xo là: Xác định chu kỳ - tần số, năng lượng dao động của con lắc lò xo, xác định lực cực đại - cực tiểu, chiều dài của con lắc dao đông, các bài toán khác và các bài tập nâng cao. Với tổng cộng hơn 100 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, mời các bạn tham khảo...
Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng qua các năm phần cơ học là tài liệu gồm có 67 bài tập phần có học môn vật lý 12 dành cho các bạn ôn thi THPT quốc gia....
10 đề thi cơ bản môn vật lí dành cho các bạn ôn thi THPT quốc gia 2017 là tài liệu có 10 đề thi mỗi đề thi có 50 câu hỏi trắc nghiệm ...
60 Bài tập trắc nghiệm vật lý 12 về dao động cơ là tài liệu nói vể dào động điều hòa và các câu hỏi có liên quan như: chọn đạp án đúng cho phát biểu đúng, ...
75 bài tập trắc nghiệm vật lí 12 về sóng cơ có hướng dẫn giải chi tiết là tài liệu trắc nghiệm theo chủ để của sóng cơ. Các chủ đề: Đại cương về sóng cơ học, Sự phản xạ sóng. Sóng dừng, Giao thoa sóng... Mời các bạn tham khảo...
Tin tuyển sinh