Bài tập môn Toán Lớp 12
Bộ đề thi thử Đại học Quốc gia năm 2015 - Đề số 6 gồm 9 câu. Kiến thức của đề thi gồm khảo sát hàm bậc 3, ứng dụng của khảo sát, giải phương trình lượng giác, tính tích phân, số phức, tọa độ hình học phẳng và không gian. các bạn xem trực tuyến hoặc tải đề thi miễn phí....
Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 lần thứ 2 trường THPT Hoàng Hóa 4 - năm học 2014 - 2015 có 10 câu. Kiến thức của đề thi bao gồm cả giải tích và hình học như khảo sát hàm bậc 3, ứng dụng của khảo sát, giải phương trình lượng giác, phương trình logarit, bất phương trình, tọa độ phẳng, tọa động không gian, hình học không gian. Các bạn tải đề thi miễn phí....
Bộ đề thi thử Đại học Quốc gia năm 2015 Đề số 5 gồm 9 câu. Đề thi thử gồm khảo sát hàm bậc 3, ứng dụng của khảo sát, giải phương trình, tích phân, số phức, hình học phẳng và không gian. các bạn tải tài liệu miễn phí....
Bộ đề thi thử Đại học Quốc gia năm 2015 Đề số 4 gồm 9 cầu. Đề thi thử gồm khảo sát hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất, giải phương trình lượng giác, tích phân, số phức, hình học phẳng và không gian. các bạn xem trực tuyến hoặc tải tài liệu miễn phí....
Bộ đề thi thử Đại học Quốc gia năm 2015 Đề số 3 gồm 9 câu. Đề thi thử gồm khảo sát hàm bậc 3, ứng dụng của khảo sát, giải phương trình, tích phân, số phức, hình học phẳng và không gian. các bạn xem trực tuyến hoặc tải tài liệu miễn phí....
Bộ đề thi thử Đại học Quốc gia năm 2015 Đề số 2 gồm 9 câu. Đề thi thử gồm khảo sát hàm trùng phương, ứng dụng của khảo sát, giải phương trình, ích phân, số phức, hình học phẳng và không gian. các bạn xem trực tuyến hoặc tải tài liệu miễn phí....
Bộ đề thi thử Đại học Quốc gia năm 2015 - Đề số 1 gồm 9 câu. Kiến thức của đề thi gồm khảo sát hàm số, giải phương trình, nguyên hàm tích phân, số phức, hình học phẳng và không gian. các bạn xem trực tuyến hoặc tải tài liệu miễn phí. ...
20 Đề ôn tập Môn toán lớp 12 học kỳ 2 gồm 20 đề thi. Đề cương ôn thi bao hàm cả giải tích và hình học.Giải tích về phần ứng dụng của khảo sát, nguyên hàm tích phân và số phức. Hình học làm về phương pháp tọa độ trong không gian. Các bạn tải miễn phí tài liệu về để tham khảo....
Bộ đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 12 gồm 10 đề thi. Mỗi đề thi gồm 2 phần, phần thứ nhất là phần chung dành cho tất cả học sinh, phần thứ 2 là phần riêng dành cho chương trình chuẩn và nâng cao. Kiến thức môn toán lớp 12 học kỳ 2. Các bạn có thể tải Bộ đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 12 về tham khảo miễn phí. ...
Tài liệu gồm 15 đề ôn tập thi HK 2. Mỗi đề đều được soạn theo đúng cấu trúc: phần 1 chung cho tất cả thí sinh, phần 2 là phần riêng dành cho chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Bộ đề được sưu tầm và chia sẻ miễn phí, mời các bạn tải về tham khảo....
Mời bạn tham gia hỏi - đáp