Bài tập môn Toán Lớp 12
Cực trị của hàm số là một phần rất quan trọng thường xuyên gặp trong đề thi ĐH - THPT QG môn Toán nhất là những năm gần đây. Tài liệu này sẽ giúp các em làm tốt về cực đại, cực tiểu của hàm số. các bạn có thể tải về miễn phí....
Đơn điệu hàm số (hay còn gọi là đồng biến - nghịch biến) là một tính chất quan trọng của hàm số. Định nghĩa tính đơn điệu của hàm số được hiểu như: hàm số đồng biến là hàm số mà x và f(x) cùng tăng, cùng giảm; hàm số nghịch biến là hàm số mà nếu x tăng thì f(x) giảm và ngược lại. Tính chất này được áp dụng để giải rất nhiều bài toán như chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, hệ phương trình...Trong tài liệu này chúng ta cùng tham khảo các bài tập về tính đơn điệu của hàm số....
Đề kì thi chọn HSG cấp tỉnh Thanh Hóa, năm học 2014-2015. Gồm 5 câu, câu 1 khảo sát hàm số, câu 2 giải phương trình và hệ phương trình, câu 3 bất đẳng thức, câu 4 tổ hợp, câu 5 hình không gian. Có bao gồm hướng dẫn giải, mời các bạn tham khảo....
Đề thi HSG Toán Lớp 12 Tỉnh Thanh Hóa Năm học 2013 - 2014, cụ thể là đề thi của trường THPT Như Thanh I nhằm để chọn ra đội hình thi HSG. Kiến thức của đề thi gồm: khảo sát hàm bậc 3, giải phương trình lượng giác, hệ phương trình, hệ phương trình có tham số, nhị thức Newton, mặt phẳng tọa độ, hình chóp, giá trị nhỏ nhất cuả biểu thức. Tải đề thi miễn phí nhé....
Đề thi chọn HSG lớp 12 - Năm học 2011 - 2012 Tỉnh Đồng Tháp thời gian làm bài là 180 phút và có 7 câu hỏi. Kiến thức của đề thi bao gồm các bài toán giải phương trình vô tỉ, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức, nghiệm nguyên của phương trình 2 ẩn, tam giác, dãy số, mặt phẳng tọa độ, tính tổng của biểu thức liên quan tới tổ hợp. Đề thi này giúp cho học sinh ôn thi tốt để được chọn vào đội tuyển thi HSG cấp tỉnh và toàn quốc. Các bạn có thể tải đề thi về tham khảo miễn phí....
Đề thi chọn HSG lớp 12 - Năm học 2010 - 2011 Tỉnh Phú Thọ có thời gian làm bài là 180 phút và có 6 câu hỏi. Kiến thức của đề thi bao gồm các bài toán giải phương trình lượng giác, hệ phương trình 3 ẩn, dãy số, hình chóp, giá trị lớn nhất của biểu thức, đa thức. Đề thi này giúp cho học sinh ôn thi tốt để được chọn vào đội tuyển thi HSG cấp tỉnh và toàn quốc. Các bạn có thể tải đề thi về tham khảo miễn phí. ...
Bộ đề thi thử Đại học Quốc gia năm 2015 - Đề số 10 gồm 9 câu. Đề thi giúp cho học sinh THPT ôn thi tốt để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia. Đề thi gồm các chuyên đề như khảo sát hàm bậc 3, ứng dụng của khảo sát, giải phương trình lượng giác, tính tích phân, giải phương trình mũ, nhị thức Newton, hệ tọa độ không gian, lăng trụ, Hệ tọa độ phẳng, hệ phương trình, giá trị nhỏ nhất của biểu thức. các bạn xem trực tuyến hoặc tải đề thi miễn phí....
Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán trường chuyên Bình Dương năm 2015 có 10 câu. Đề thi giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia. Kiến thức trong đề thi gồm các chuyên đề như khảo sát hàm bậc 3, giải phương trình lượng giác, phương trình logarit, tích phân, hình chóp, tọa độ mặt phẳng, tọa độ không gian, tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Các bạn có thể tải đề thi về để tham khảo miễn phí....
Bộ đề thi thử Đại học Quốc gia năm 2015 - Đề số 9 gồm 9 câu. Đề thi này giúp học sinh ôn thi tốt cho kỳ thi THPT sắp tới. Kiến thức của đề thi gồm khảo sát hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất, ứng dụng của khảo sát, giải phương trình lượng giác, ứng dụng của tích phân, phương trình trên tập số phức, hệ tọa độ không gian, hình học không gian, hệ tọa độ phẳng, hệ phương trình, giá trị lớn nhất của biểu thức. các bạn xem trực tuyến hoặc tải đề thi miễn phí....
Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán trường Đại học Vinh lần thứ 3 năm 2015 gồm 10 câu. Đề thi giúp ích cho học sinh ôn thi tốt cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Kiến thức của đề thi bao gồm khảo sát hàm bậc 4 trùng phương, tính giá trị của biểu thức lượng giác, phương trình logarit, bất phương trình vô tỉ, thể tích khối tròn xoay, hình hộp, tọa độ mặt phẳng, tọa độ không gian, khai triển nhị thức Newton, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức. Cacs bạn có thể tải đề thi miễn phí....
Đề thi thử đại học quốc gia môn Toán lớp 12 tỉnh Lào Cai năm 2015 gồm 10 câu. Đề thi giúp ích cho học sinh trong kỳ thi đại học có kèm theo đáp án. Kiến thức của đề thi gồm khảo sát hàm bậc 3, ứng dụng của khảo sát, giải phương trình lượng giác, hệ phương trình, tính tích phân, số phức, tọa độ hình học phẳng và không gian. các bạn tải đề thi miễn phí....
Bộ đề thi thử Đại học Quốc gia năm 2015 - Đề số 7 gồm 9 câu. Kiến thức gồm khảo sát hàm bậc 3, ứng dụng của khảo sát, giải phương trình lượng giác, tích phân, số phức, hình học phẳng và không gian. các bạn xem trực tuyến hoặc tải đề thi miễn phí....
Mời bạn tham gia hỏi - đáp