Bài tập môn Tin học Lớp 11
Đây là Tổng hợp tất cả các đề đề xuất Trại hè Hùng Vương môn Tin khối 11 năm 2018 có đáp án. Tài liệu là tập hợp các đề của các đơn vị: Bắc Giang, Hà Giang, Hạ Long, Hòa Bình, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Mời các bạn tải về để tham khảo....
15 Bài tập Pascal nâng cao là tài liệu giúp học sinh làm tốt bài tập Pascal. Các vấn đề liên quan: Kiểm tra dãy con, sắp xếp lại mảng, tìm điểm cực tiểu của mảng 2 chiều... Mời các bạn tham khảo....
Tài liệu gồm một số câu trắc nghiệm về chương trình con thuộc chương trình tin học lớp 11. Giúp các thầy, cô giáo thay tham khảo để có một phương pháp ra đề kiểm tra nội dung này theo hình thức trắc nghiệm, bài tập có đáp án....
Đề thi chọn HSG tỉnh Đắc Nông lần 2 năm 2015 là đề thi có 3 bài: mật mã tọa độ, Đổi tiền, Bảo tàng....
Đề kiểm tra kì 2 môn tin học lớp 11 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm...
Chương trình con và lập trình có cấu trúc là một chương nằm trong chương trình môn tin học lớp 11. tài liệu này có 29 câu hỏi trắc nghiệm về chương 6: Chương trình con và lập trình có cấu trúc. Mời các bạn học sinh xem trực tuyến 2 trang trong tổng số 6 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Tệp và thao tác với tệp là một chương nằm trong chương trình môn tin học lớp 11. tài liệu này có 44 câu hỏi trắc nghiệm về chương 5: Tệp và thao tác với tệp. Mời các bạn học sinh xem trực tuyến 2 trang trong tổng số 6 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Kiểu dữ liệu có cấu trúc là một chương nằm trong chương trình môn tin học lớp 11. tài liệu này có 79 câu hỏi trắc nghiệm về chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc. Mời các bạn học sinh xem trực tuyến 2 trang trong tổng số 8 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Cấu trúc rẻ nhánh và lặp là một chương nằm trong chương trình môn tin học lớp 11. tài liệu này có 38 câu hỏi trắc nghiệm về chương 3: Cấu trúc rẻ nhánh và lặp. Mời các bạn học sinh xem trực tuyến 2 trang trong tổng số 8 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Chương trình đơn giản là một chương nằm trong chương trình môn tin học lớp 11. tài liệu này có 58 câu hỏi trắc nghiệm về chương 2: Chương trình đơn giản. Mời các bạn học sinh xem trực tuyến 2 trang trong tổng số 7 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình là một chương nằm trong chương trình môn tin học lớp 11. tài liệu này có 37 câu hỏi trắc nghiệm về chương 1: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình. Mời các bạn học sinh xem trực tuyến 2 trang trong tổng số 4 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Đề kì thi hsg các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Tin học - khối 11 - năm 2016 - Đề đề xuất của trường chuyên Bắc Ninh. Đề gồm các bài sau: lối đi bộ cho khách du lịch, sâu con, lăn xúc xắc. ...
Tin tuyển sinh