Bài tập môn Tiếng Anh THCS
Đề thi thử tuyển sinh vào 10 tỉnh Yên Bái năm học 2018-2019, file word, mời các thầy cô tham khảo...
Đây là Bộ đề trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 có đáp án. Phân theo bài học mỗi bài học có 4 đề kiểm tra. Tài liệu có 161 trang, mời các bạn tải về tham khảo. ...
Đây là Tuyển tập 10 đề luyện thi môn Tiếng anh vào lớp 10 có đáp án. Các vấn đề như: Chọn từ khác với các từ còn lại, chọn đáp án đúng trong 4 đáp án .... Đề thi có 60 trang, mời các bạn tài về tham khảo....
Đây là Bài tập ôn tập học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 9....
Đây là 200 câu trắc nghiệm môn tiếng anh về trọng âm dành cho học sinh THCS. Mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Tuyển tập 272 Bài tập ôn thi HSG môn tiếng anh về viết lai câu dạng thành ngữ. ...
Đây là Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 8 có đáp án....
Verbs using present simple rather than Present continuous, Always, Tenses....
Đề thi tuyển sinh tiếng anh vào 10 tỉnh phú thọ năm 2014 gồm có 8 bài: chọn từ có cách đọc khác, hoàn thành câu, sửa thành câu đúng... Mời các bạn tham khảo....
Bài tâp câu điều kiện môn tiếng Anh lớp 9 là tài liệu về các dạng bài tập câp điều kiện...
Tin tuyển sinh