Bài tập môn Tiếng Anh Lớp 12
Đây là Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 12 từ các tỉnh thành trên cả có đáp án. Đề thi của các đơn vị: Đạ Tẻ, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh... Đề thi có 205 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh cho lớp 12 giúp ích cho kỳ thi THPT Quốc gia do giáo viên Nguyễn Quỳnh Trang Sưu tầm và biên soạn. Tài liệu có 193 trang, mời các bạn tải về tham thảo. ...
Đây là tài liệu Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng anh lần 4 trường Phan Bội Châu Nghệ An 2016 - 2017. Đề gồm các dạng câu hỏi trọn đáp án đúng, đọc rồi chọn để điền vào chỗ còn thiếu......... Mời các bạn tham khảo....
Đề HSG môn tiếng anh gồm 5 phần: LISTENING, PHONETICS, LEXICO - GRAMMAR, READING, WRITING. Đề thi gồm 8 trang, mời các bạn tham khảo nhé....
Đề thi thử đại học môn tiếng anh trường chuyên trần phú lần 2 là đề thi gồm 50 câu ...
Beat one’s self up, Break down, Break in, Break up with sb, Bring sth up, Bring sb up, Brush up on sth, Call for sth, Call for s.o, Carry out, Catch up with sb....
Read the following passage and mark the letter A, B,C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best first each of the numbered blank from 1 to 5...
Đề ôn thi môn tiếng anh năm 2012 là tài liệu đưa ra một số điểm ngữ pháp cần lưu ý trong tiếng anh và bài tập ứng dụng....
Đề thi trường chuyên Trần Phú, mã đề 132, có bao gồm đáp án, file word, mời các bạn tham khảo!...
Bài tập viết lại câu trong tiếng anh lớp 12 là dạng bài tập ra một câu và các bạn viết lại câu theo câu cho trước....
500 câu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh về tiền vào chỗ còn thiếu có đáp án là tại liệu bạn chọn 1 trong 4 đáp án để điền vào chỗ còn thiếu trong câu....
Test yourself B - File word là tài liệu có 2 bài Test giúp học sịnh học tốt tiếng anh...
Tin tuyển sinh