Bài tập môn Tiếng Anh Lớp 10
Bài kiểm tra môn tiếng Anh mã đề 743 là bài kiểm tra 50 câu trắc nghiệm. Các thể thức trắc nghiệm như chọn 1 trong 4 phương án để điền vào chỗ còn thiếu, chọn 1 phương án khác với các phương án cọn lại... Mời các bạn xem đề thi, đề thi có 4 trang. ...
Đề thi học kỳ II môn tiếng Anh năm học 2016 - 2017 là đề thi của một trường THPT thì ngày 6/4/2017. Thời gian thi là 60 phút gồm có 8 bài như sau: LISTENING, PRONUNCIATION, Mark your answer to show the underlined part that needs correcting... Mời các bạn tham khảo nhé...
Đề thi HSG cấp cụm năm 2012 môn Tiếng anh - Hà Nội là đề thi gồm có 2 part phần Phonetics, 4 part phần Lexico - Grammar, 3 part phần Reading, 2 part phần Writing. Đề thi có 8 trang mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé. ...
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn tiếng Anh lớp 10 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Giang là tài liệu có 15 trang. đề thì gồm các phần LISTENING, LEXICO-GRAMMAR, READING, WRITING. Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 15 trang của đề thi, tải đầy đủ đề thi về tham khảo miễn phí nhé....
Tài liệu Bài tập tiếng anh lớp 10 Phần 4 là tài liệu gồm 4 unit cuối cùng gồm: FILM AND CINEMA, THE WORLD CUP, CITIES, HISTORICAL PLACES. Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 21 trang của tài liệu, các bạn tải tài liệu về miễn phí nhé....
Tài liệu Bài tập tiếng anh lớp 10 Phần 3 là tài liệu gồm 4 unit tiếp theo gồm: UNDERSEA WORLD, CONSERVATION, NATIONAL PARKS, MUSIC. Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 25 trang của tài liệu, các bạn tải tài liệu về miễn phí nhé....
Tài liệu Bài tập tiếng anh lớp 10 Phần 2 là tài liệu gồm 4 unit tiếp theo gồm: TECHNOLOGY AND YOU, AN EXCURSION, THE MASS MEDIA, COMMUNITY. Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 25 trang của tài liệu, các bạn tải tài liệu về miễn phí nhé....
Tài liệu Bài tập tiếng anh lớp 10 Phần 1 là tài liệu gồm 4 unit đầu tiên gồm: SCHOOL TALKS, PEOPLE’S BACKGROUND, A DAY IN THE LIFE OF, SPECIAL EDUCATION. Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 25 trang của tài liệu, các bạn tải tài liệu về miễn phí nhé....
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Tiếng anh lớp 10 năm 2016 là đề chính thức có thời gian làm bài là 180 phút. Đề thi giúp học sinh nghe, đọc, hiểu về từ vựng và ngữ pháp tiếng anh. các bạn học sinh tải về tham khảo nhé....
Mời bạn tham gia hỏi - đáp