Bài tập môn Sinh học THCS
Đề thi chính thức chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học lớp 9 năm 2014 tỉnh Hòa Bình có đáp án. Đề thi gồm 7 câu: Tế bào người, biến bị tổ hợp, Phân tử, quy luật phân li, số lượng nuclêôtit, cây lúa, vật ăn thịt con mồi. Mời các bạn tải đề thi về tham khảo....
Đây là Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh lớp 9 tỉnh Hòa Bình năm học 2013-2014 có đáp án. Một số vấn đề: Biến dị tổ hợp, Phân tử mARN, quy luật phân li. đề thi có 5 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Đề thi chon HSG sinh học lớp 9 năm 2013 trường Thanh Thúy kèm theo đáp án. Các vấn đề: So sánh vòng tuần hoàn, Nội dung cơ thể lai, vai trò của cặp nhiễm sắc thể. Mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Đề kiểm tra chất lượng đội tuyển HSG sinh học lớp 9 năm học 2017 - 2018 trường Kim Đồng Tân Lạc. Đề thi gồm 6 câu kém theo hướng dẫn. Các vấn đề: kiểu hình Gen, a. Phân biệt BNST đơn bội và BNST lưỡng bội, tế bào của một cơ thể ruồi giấm... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo....
Đề thi thử vào lớp 10 môn Sinh học lần 2 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội năm 2016 -2017 là đề thi có thời gian làm bài 150 phút. Đề có 7 câu kèm theo đáp án. Mời các bạn học sinh tài đề thi về tham khảo miến phí....
Tin tuyển sinh