Bài tập môn Sinh học Lớp 10
Thành phần hóa học của tế bào trong Phần tế bào, là tài liệu có 36 câu hỏi đúng sai giải thích và 20 câu hỏi kiến thức suy luận do các thầy cô trường THPT chuyên Lam Sơn biên soạn. Trong tế bào có thể có mặt hầu hết các nguyên tố trong tự nhiên trong đó C, H, O và N chiếm đa số. Các bạn xem trực tuyến 3 trang của tài liệu và các bạn có thể tải tài liệu về tham khảo miễn phí nhé....
Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào trong Phần tế bào, là tài liệu có 54 bài tập trắc nghiệm do các thầy cô trường THPT chuyên Lam Sơn biên soạn. Trong tế bào có thể có mặt hầu hết các nguyên tố trong tự nhiên trong đó C, H, O và N chiếm đa số. Các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 7 trang của tài liệu và các bạn có thể tải tài liệu về tham khảo miễn phí nhé....
Các dạng bài tập ADN, ARN và Protein là tài liệu bào gồm 10 bài tập ADN, 17 bài tập về ARN và protein. mời các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 7 trang của tài liệu, các bạn tải đầy đủ về tham khảo nhé....
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 10 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Ninh Chu Văn An có 10 câu. Kiến thức bao gồm: Thành phần hoá học của tế bào, Cấu trúc tế bào, Đồng hoá, Dị hoá, Truyền tin tế bào, Phân bào... Mời các bạn tải đề thi về miễn phí nhé. ...
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 10 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Ninh có 6 câu tế bào học và 4 câu vi sinh vật. Phần tế bào học gồm: Thành phần hóa học của tế bào, Cấu trúc tế bào, Cấu trúc tế bào, Chuyển hóa năng lượng trong tế bào, Chuyển hóa năng lượng trong tế bào, Phân bào. Phần vi sinh vật gồm: Cấu trúc và chức năng của tế bào vi sinh vật, Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh, Dinh dưỡng và sinh trưởng ở vi sinh vật, Virus....
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Sinh học lớp 10 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Giang có 10 câu, kèm theo đáp án. Một số kiến thức của đề thi như: nhìn hình trả lời các câu hỏi liên quan, bài toán về protein, câu hỏi theo dạng đúng sai. Mời các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu và tải bản đầy đủ về tham khảo miễn phí nhé....
Đây là đề thi chính thức môn Sinh học khối 10 kì thi hsg các trường chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng bắc bộ. Kì thi vừa diễn ra vào tháng 4/2016 tại trường Chuyên Thái Nguyên. Đề gồm 10 câu, có cả đáp án, mời các bạn tham khảo....
Đề thi tuyển sinh Sinh học lớp 10 tỉnh Thái nguyên năm học 2012 - 2013 là đề thi có thời gian làm bài 150 phút, gồm 2 trang 8 câu hỏi. các bạn tải tài liều về tham khảo miễn phí....
Tin tuyển sinh