Danh sách bài tập Xây dựng - kiến trúc - Đại học - cao đẳng
Đây là Giải pháp cho một hệ thống nhà thông minh. Vấn đề được đề cập tới như: Hệ thống mạng cơ sở, cộng nghệ truyền tín hiệu trên đường dây điện, hệ thống an ninh.... Mời các bạn tải về để tham khảo....
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap