Danh sách bài tập Luật - Đại học - cao đẳng
Đây là 10 bài tập ôn tập môn thuế có lời giải. Các vấn đề được đề cập như: Một đơn vị kinh doanh thực phẩm có số liệu kinh doanh, thuế xuất khẩu, thuế GTGT, thuế TNDN của một nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng, ..... Tài liệu có 16 trang mời các bạn tải về tham khảo nhé....
Đây là 5 đề thi hết môn học luật hôn nhân và gia đình của khoa luật trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Mỗi đề gồm 2 phần lý thuyết và bài tập. Các vấn đề như: trẳ lời đúng sai và giải thích các nhận định; Tòa án giải quyết vấn đề được đề ra đúng hay là sai và giải thích... Mời các bạn tải về tham khảo. ...
Tin tuyển sinh