Danh sách bài tập QTKD & Marketing - Đại học - cao đẳng
Đây là 800 câu hỏi trắc nghiệm về Thị trường chứng khoán có đáp án. Câu hỏi cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Câu hỏi về phân tích và đầu tư chứng khoán. Tài liệu gồm 128 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là 3 Đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án. Gồm 40 câu đề 1, 50 câu đề 2 và 40 câu đề 3. Có kèm theo đáp án. Mời các bạn tải về tham khảo....
Tin tuyển sinh