Danh sách bài tập Khoa học kỹ thuật - Đại học - cao đẳng
Đây là Đề thi và đáp án môn công nghệ CAD ngành máy. Đề thi có 4 câu: ý nghĩa của các kiểu dữ liệu, ứng dụng các chức năng trên phần mềm PDS, xử lý tác nghiệp giác sơ đồ, ứng dụng các chức năng đã được học trong hộp công cụ của phần mềm Marker Making. Mời các bản tải về để tham khảo....
Bài tập lớn về kỹ thuật đo lường và cảm biên do một nhóm sinh viên của trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện. Các vấn đề gồm: Giới thiệu về cảm biến, Tổng quan về cảm biến tuyến tính. Tài liệu gồm 26 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Tin tuyển sinh