Danh sách bài tập Luận văn - báo cáo - Đại học - cao đẳng
Đây là Khóa luận tốt nghiệp về thực trạng thi hành luật bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay chuyên ngành tư pháp và dân sự. Do nhóm sinh viên trường đại học khoa học Đại học Huế thực hiện. Mời các bạn tải về tham khảo nhé....
Đây là đồ án với đề tài Tìm hiểu về DE 2 – Lập trình giao tiếp bàn phím hiển thị lên màn hình LCD. SInh viên thực tập: Lư Sanh Nhân, Khoa điện điện tử - trường Bách khoa Tp. HCM. Mời các bạn tải về tham khảo nhé....
Đây là Luận văn tốt nghiệp với đề tài: Thực trạng và giải pháp nhằm cân đối quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Khoa Bảo hiểm - trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Luận văn gồm 2 chương: Chương Lý lận chung về BHXH - quỹ BHXH và Chương QUỹ BHXH Việt Nam - Thực trạng - giải pháp. Tài liều có 32 trang mời các bạn tải về tham khảo. ...
Tin tuyển sinh