Bài tập môn Lịch sử Lớp 12
Sau hơn 40 năm tồn tại, trật tự hai cực Ianta đã từng bước bị xói mòn và đã hoàn toàn sụp đổ từ sau sự tan vỡ của khối Đông Âu và Liên Xô. Một trật tự thế giới mới – “đa cực” đang dần dần hình thành...
Tuyển tập câu hỏi ôn tập Lịch sử thế giới hay là tài liệu gồm 18 câu hỏi nều về liên xô, đông âu, đông á, đông nam á ... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 17 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Đề thi HSG môn Lịch sử lớp 12 tỉnh Nam Định năm học 2015 - 2016 là đề thi giúp các em làm thành thạo và nâng cao kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi HSG. Đề thi có 3 câu lịch sử Việt Nam và 1 câu lịch sử Thế giới. Mời các bạn tải đề thi về tham khảo miền phí nhé....
Đề thi chính thức môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2016 gồm 1 trang, thi sáng ngày 4/7/2016. Đề gồm 4 câu có kiến thức như: nguồn gốc của cuộc các mạng KH-CN nửa sau thế kỉ XX, câu hỏi liên quan tới bảng dữ liệu cho trước, cuộc Tiến công chiến lược Thu Đông 1953 - 1954, ... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo miễn phí nha. ...
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử trường THPT Hoàng Hoa Thám năm 2016 là đề thi có Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề. Đề thi có 4 câu, Câu 1: chiến tranh đông dương, câu 2: lịch sử Việt nam 1919 - 2000, câu 3: phong trào giải phóng dân tộc và tổn khởi nghĩa tháng Tám, câu 4: giai cấp trong xã hội Việt Nam sau CTTG I. ...
Những kiến thức trọng tâm môn Lịch sử lớp 12, phần Lịch sử Việt Nam là tài liệu bao gồm các kiến thức như: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930, Lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945, Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975, Lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000. Mời các bạn xem trực tuyến 4 trang đầu của tài liệu, các bạn có thể tải tài liêu đầy đủ về tham khảo nhé....
Những kiến thức trọng tâm môn Lịch sử lớp 12, phần Lịch sử Thế giới là tài liệu gồm các kiến thức như: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2, Liên Xô, các nước đông âu, Các nước Á, Phi, Mĩ la tinh, ... Mời các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu của tài liệu và có thể tải đầy đủ tài liệu về tham khảo miễn phí....
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử TP. Cần Thơ năm 2016 là đề thi có 4 câu, câu 1: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, câu 2: chủ trương sách lược của Đảng công sản Đông dương, câu 3: Mĩ thức hiện chiến tranh thực dân mới ở Việt Nam, câu 4: Chiến lược đánh lâu dài của Niệt Nam trong kháng chiến chống Pháp. Mời các bạn tài đề thi nhé....
Đề thi khảo sát chất lượng môn lịch sử do trường yên lạc 2 tổ chức. Đề có 4 câu, câu 1: phong trào cách mạng 1930 - 1931, câu 2: đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp, câu 3: tình đoàn kết chiến đầu của hai nước Việt - Lào trong kháng chiến chống thực dân Pháp, câu 4: phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. Mời các bạn tải đề thi về tham khảo....
Đề thi hsg Lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm học 2013 - 2014. Lịch sử việt nam gồm: tổ chức cách mạng theo khuynh hướng vô sản, đặc điểm về hình thái khởi nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945.... Mời các bạn tải về tham khảo....
Mời bạn tham gia hỏi - đáp