Bài tập môn Lịch sử Lớp 12
Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 12 giai đoạn 1919-1930 trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình là đề thi có 40 câu hỏi trắc nghiệm....
Các vấn đề liên quan như: Âm mưu mới của Pháp - Mỹ ở Đông Dương - Kế hoạch Nava, Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954, Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Mời các bạn tài về tham khảo....
Hơn 150 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 - file word là tài liệu ôn thi lịch sử gồm 18 trang. Các vấn đề liên quan: Quân đội của Tưởng Giới Thạch, Bí thư Trung ương cục miền Nam đầu tiên, Để quân Tưởng và tay sai khỏi kiếm cớ sách nhiễu... Mời các bạn tham khảo...
Đề thi lịch sử trắc nghiệm gồm 40 câu, mời các bạn tham khảo...
Đề thi minh họa môn lịch sử 12 trưởng THPT Hàm Long Bắc Ninh Kì thi THPT Quốc gia năm 2017 là đề thi thử ôn thi cho kỳ thi THPT quốc gia 2017, đề thi có 40 câu hỏi trắc nghiệm thi trong 50 phút. Các vấn đề của đề thi được đề cập đến như: Hiệp hội các nước Đông Nam Á, chiến dịch Biên Giới – thu đông 1950, nội dung của hiệp định Giơ-ne-vơ... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 6 trang của đề thi, mời các bạn tải đề đủ về tham khảo nhé....
Đề cương ôn tập Lịch sử 12 phần lịch sử thế giới giai đoạn từ năm 1945 đến năm 2000 là tài liệu nêu mục tiêu và nội dung ôn tập của từng chương trong phần lịch sử thế giới giai đoạn từ 1945 đến 2000. Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 89 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Tuyển tập hơn 200 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954 là tài liều gồm 201 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử giai đoạn 1945 - 1954. Kiến thức như: Phiên họp đầu liên của Quốc hội nước ta, khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 30 trang của tài liệu, Mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Tuyển tập hơn 160 câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 là tài liệu có 164 câu hỏi trắc nghiệm. Kiến thức như: Nguyên nhân của sự bùng nổ phong trào 1930 - 1931, khẩu hiệu mà đảng ta vận dụng trong phong trào... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 26 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Tổng hợp 40 câu trắc nghiệm lịch sử thế giới - Lịch sử lớp 12 là tài liệu có 40 câu hỏi trắc nghiệm, kiến thức gồm: Hội nghị Ianta, đại hội đồng liên hợp quốc, tổ chức hàng không quốc tế... Tài liệu có 3, trang mời các bạn tải tài liệu về tham khảo nhé....
400 Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 - 2000 là tài liệu tổng hợ 400 câu hỏi trắc nghiệm. Kiến thức liên quan như: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2, Liên Xô - các nước Đông âu... Mời các bạn xem trực tuyến 3 trong 51 trang của tài liệu, Các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
101 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 là tài liệu có 50 câu trắc nghiệm lịch sử Thế giới và 50 câu trắc nghiệm lịch sử Việt Nam. Kiến thức liên quan như: công nghiệp của Liên Xô, Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Vị tổng thống đầu tiên của Liên Xô... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trang đầu trong tống số 17 trang của tài liệu, tải đầy đủ về tham khảo miễn phí nhé....
Đề minh họa môn Sử - kỳ thi THPT quốc gia 2017 có 40 câu thi trong 50 phút. Kiến thức được đề cập tới như: Hội nghị Ianta, Mục đích của liên hiệp quốc, chính sách đối ngoại của liên bang Nga... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo miễn phí nhé....
Mời bạn tham gia hỏi - đáp