Bài tập môn Hóa Học Lớp 12
Đây là 360 bài tập trắc nghiệm môn hóa lớp 12 về sắt và một số chất kim loại quan trọng có đáp án. Các chất có trong tài liệu này là: Crom, Sắt, Đồng, Kẽm, Niken, Chì, Vàng, Bạc, Thiếc. Tài liệu có 34 trang, Mời các các bạn tải về tham khảo. ...
Đây là Đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn hóa học có đáp án - Số 4, có tổng 40 câu trắc nghiệm. Các vần đề: Phản ứng dung dịch bazơ, đồng phân hình học, nhóm tác nhân hóa học.... Đề thì có 5 trang kèm theo đáp án, mời các bạn tải về tham khảo nhé...
Đây là Đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn hóa học có đáp án - Số 3, có tổng 40 câu trắc nghiệm. Các vần đề: Đồng phân hình học, phát biểu đúng khi nói về N–đimetylmetanamin, công thức cấu tạo thu gọn của anđehit .... Đề thì có 7 trang kèm theo đáp án, mời các bạn tải về tham khảo nhé.......
Đây là Đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn hóa học có đáp án - Số 2, có tổng 40 câu trắc nghiệm. Các vần đề: Đun nóng dung dịch, sản phẩm trùng ngưng, điều kiện để xảy ra phản ứng.... Đề thì có 4 trang kèm theo đáp án, mời các bạn tải về tham khảo nhé....
Đây là Đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2018 môn hóa học có đáp án - Số 1. Các vần đề: Điều chế bằng điện phân dung dịch muối, Biểu thức liên hệ, Thuốc thử để phân biệt các chất hóa học.... Đề thì có 6 trang kèm theo đáp án, mời các bạn tải về tham khảo nhé....
Đây là Đề thi thử môn hóa học kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 có đáp án. Đề thicos 40 câu trắc nghiệm. Các vấn đề: Thủy phân một chất hữu cơ, Kim loại dư cho vào dung dịch, tạo thủy phân hữu cơ.......... Mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Bộ 50 Đề thi thử THPT quốc gia của các trường nổi tiếng trên toàn quốc có đáp án chi tiết. Đề thi của các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, Thanh Hóa, Thái Bình, An Giang, QUảng Trị, Hải Phòng, Lâm Đồng, Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An, TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Bình, Phú Yên, Phú Thọ, Quảng Nam, Bình Phước, Bến Tre, Đăk Lắk, Đồng Nai, Bạc Liệu, Thái Nguyên. Mời các bạn tải về tham khảo. ...
Đây là 36 đề luyện thi THPT quốc gia năm 2018 môn Hóa học có đáp án. Nhằm giúp các em vượt qua kỳ thi và biến ước mơ của mình thành hiện thực. Tài liệu gồm 410 trang, mới các em tải về tham khảo....
Đây là Tuyển tập 1040 phương trình hóa học môn hóa học lớp 12 phức tạp nhất. Gồm 755 phương trình hóa học vô cơ, 285 phương trình hóa học hữu cơ. Tài liệu có 35 trang, mời các bạn tải về tham khảo. ...
Đây là 100 bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 12 về Gluxit. Các vấn đề như Glucozơ là một hợp chất, Tinh bột - xenlulozơ, Glucozơ - fructozơ, Saccrozơ - mantozơ.... Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo....
Đây là 150 bài tập trắc nghiệm hóa học 12 về phản ứng thủy phân Este. Có 100 bài tập trắc nghiệm về thủy phân Este đơn chức và 50 bài tập trắc nghiệm vè thủy phân Este đa chức. Tài liệu có 20 trang, mời các bạn về tham khảo. ...
170 Bài tập luyện thi THPT quốc gia về Nguyên tử - Bảng tuần hoàn - Liên kết hóa học...
Tin tuyển sinh