Bài tập môn Hóa Học Lớp 12
Các thầy cô trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa soạn 400 bài tập Hóa học vô cơ phần 4 giúp ích cho học sinh ôn thi tốt trong các kỳ thi. Phần này có 80 câu, có hướng dẫn giải kèm theo. Thư viện bài tập chia sẻ miễn phí, mời các bạn tham khảo....
Tài liệu là phần 1 của trọn bộ 400 bài tập Hóa học vô cơ được biên soạn bởi các thầy cô trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa. Phần 1 có 80 câu, có hướng dẫn giải kèm theo. Thư viện bài tập chia sẻ miễn phí, mời các bạn tham khảo....
Mời bạn tham gia hỏi - đáp