Bài tập môn Hóa Học Lớp 12
Một số đề vô cơ tự luyện là tài liệu gồm có 2 đề mỗi đề 10 câu kèm theo đáp án. Kiến thức liên quan như: Cho hỗn hợp chất, cho luồng khí, hòa tan một lượng chất rắn ... Các bạn xem trực tuyến 2 trong 12 trang của tài liệu, Mời các bạn tài đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Đề thi đánh giá năng lực kì thi THPT quốc gia 2017 - Môn Hóa học trường Nguyễn Khuyến - Lần 3 là đề thi có 40 câu trắc nghiệm thi trong 50 phút. Kiến thức của đề thi như: phát biểu đúng về aminoaxit, sắt, hợp chất tham gia phản ứng tráng bạc... Các bạn xem trực tuyến 2 trong 4 trang của để thi, mời các bạn tải đầy đủ đề thi về tham khảo nhé....
Tuyển tập 80 bài tập hóa học hay và khó trong mùa thi thử 2016 là tài liệu có tổng công 80 bài tập trắc nghiệm trong cạc bộ đề thi của các trường như: chuyên đại học Vinh, THPT Lê Quý Đôn, THPT Phan Ngọc Hiển... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 16 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Một số câu trắc nghiệm Peptit lạ hay là tài liệu nêu ra cách hay và dể hiểu nhất cho những dạng toán Peptit lạ mà hay. Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 5 trang của tài liệu, Các bạn có thể tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Đề kiểm tra định kỳ hóa học 12 - trường Nguyễn Khuyến là đề thi định kỳ thi vào ngày 6/11/2016, thời gian làm bài 50 phút, gồm 40 câu trắc nghiệm. Mời các bạn tải đề về tham khảo nhé....
Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học là tài liệu tổng hợp các công thức tính trong hóa học như công thức tính đồng phân đơn chức no, anđehit no đơn chức, axit cacboxylic... Mời các bạn xem trực tuyến 3 trong 53 trang của tài liệu, Các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
50 Công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học cho luyện thi THPT Quốc gia là tài liệu đề cập tới các công thức hóa học như: Công thức tính đồng phân của ancol, andehit, axit cacboxylic... Các bạn xem trực tuyến 2 trong 9 trang của tài liệu, có thể tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Một số kỹ thuật giải bài tập Peptit là tài liệu nói về liên kết peptit. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α - aminoaxit được gọi là liên kết peptit. các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 18 trang của tài liệu, tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Đề minh họa môn Hóa - kỳ thi THPT quốc gia 2017 có 40 câu thi trong 50 phút. Kiến thức được đề cập tới như: Kim loại đồng, thí nghiệm, sự ăn mòn của sắt... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo miễn phí nhé. ...
Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học là tài liệu có 98 ví dụ về luện tập các công thức hóa hộc và 67 bài tập tự luyện có kèm theo phần đáp án. ác bạn có thể xem trực tuyến 3 trang đầu trong tổng số 52 tran của tài liệu, các bạn tải bqnr đầy đủ về tham khảo miễn phí nhé....
16 phương pháp và kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học gồm: Phương pháp bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, tăng giảm khối tượng, bảo toàn diện tích, bảo toàn electron... Mời các bạn xem trực tuyến 3 trang đầu trong tổng số 182 trang của tài liệu, tải tài liệu về tam khảo miên phí nhé....
Tổng hợp các bài toán về Este là tài liệu gồm 13 trang. Este được tạo ra bởi axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Các dạng bài toán như: Bài toán về phản ứng thủy phân, phản ứng este hóa, phản ứng đốt cháy este... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trang đầu của tài liệu, tải đầy đủ tài liệu về tham khảo miễn phí nhé....
Mời bạn tham gia hỏi - đáp