Bài tập môn Hóa Học Lớp 12
Đề thi thử THPT quốc gia 2017 lần 1 môn Hóa. của trường THPT Bắc Yên Thành là đề thi có 40 câu trắc nghiệm thi trong 50 phút. Các vấn đề liên quan như: Tính chất vật lí của kim loại, Công thức cấu tạo thu gọn của Glyxin... Mời các bạn tham khảo....
Đề thi có tất cả 50 câu hỏi trắc nghiệm trong 6 trang thời gian thi 90 phút, các vấn đề được đề cập tới nước chất làm mất màu Brom, Peptit, hiệu suất của phản ứng thủy phân......
Đề thi có tất cả 50 câu hỏi trắc nghiệm trong 6 trang thời gian thi 90 phút...
Đề thi thử THPT quốc gia lần 1 năm 2016 trường TPTH chuyên Đại học Vinh môn hóa học mã đề 132 là đề thi có 50 câu trắc nghiệm...
Tuyển tập 100 câu hỏi lí thuyết hóa hay thi THPT quốc gia có đáp án là tài liệu được tổng hợp các bài tập trắc nghiệm lý thuyết hóa học, mỗi câu hỏi có kèm theo đáp án và hướng dẫn giải. một số vấn đề như: điều chế axit, thí nghiệm - câu hỏi liên quan... Các bạn xem trực tuyến 2 trong 19 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Tuyển chọn bài tập phân hóa xuất hiện trong kì thi thử THPT quốc gia 2017 là ài liệu giúp các em làm tốt bài tạp trắc nghiệm môn hóa học. Các vấn đề được đề cập tới như: Sắt, kẽm, magiê, hơi nước tác dụng với than nóng... Các bạn có thể xem trực tiếp 2 trong 6 trang của tài liệu, các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé. ...
Bài tập trắc nghiệm hóa học 12 về Kĩ thuật quy về Đipeptit xử lý bài toán đốt cháy Peptit là tài liệu gồm có 25 bài tập trắc nghiệm về Kĩ thuật quy về Đipeptit. Các vấn đề được đề cập như: α-aminoaxit no, Tripeptit mạch hở, peptit mạch hở... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trang của tài liệu, mời các bạn tài tài liệu về tham khảo nhé....
Kỳ thi thử THPT Quốc gia 2017 môn hóa học trường Lương Thế Vinh Hà Nội trong bài thi khoa học tự nhiên, thời gian làm bài 50 phút. Tài liệu có 4 mã đề mỗi mà đề 40 câu hỏi trắc nghiệm. Kiến thức được đề cập như: chất admin bậc 2, amino - axit, amin bậc 3... Mời các bạn xem trực tiếp 2 trong 16 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ về tham khảo nhé....
Tuyển tập hơn 385 Câu hỏi và đáp về Hóa học với đời sống là tài liệu gồm 385 Câu hỏi và lời đáp về vấn đề đời sống liên quan đến hóa học. Các vấn đề như: Phèn chua, hàn the, mì chính... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 137 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Đề thi thi thử THPT môn Hóa học tỉnh Cần Thơ tháng 11 - 2016 là đề thi có 40 câu trắc nghiệm trong 50 phút. Kiến thức gồm: Tìm phát biểu đúng, Quạng boxit, Phương trình hóa học... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 5 trang của đề thi, mời các bạn tải đầy đủ đề thi về tham khảo nhé....
Đề thi môn Hóa học của trường THPT chuyên Lam Sơn cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017 là đề thi gồm có 40 câu làm bài tròng 45 phút. Kiến thức của đề thi gồm: phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, kim loại điều chế dược bằng phương pháp thủy nguyên... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 4 trang của đề thi, mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé....
Tuyển tập hơn 300 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề lí thuyết hóa học dành cho các bạn luyện thi đại học là tài liệu gồm 310 câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết giúp các bạn ôn thi tốt môn hóc học cho kỳ thi THPT Quốc gia. Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 46 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Mời bạn tham gia hỏi - đáp