Bài tập môn Hóa Học Lớp 11
Gửi các thầy cô và các em học sinh tổng hợp đề chính thức và đề xuất kì thi hsg khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Hóa Học khối 11 năm 2022 tổ chức tại Hải Phòng tháng 7/2022. Đầy đủ đề, đáp án của đề chính thức và đề xuất của tất cả các trường tham gia, file word....
Gửi các thầy cô và các em học sinh tổng hợp đề chính thức và đề xuất kì thi hsg khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Hóa học khối 11 năm 2017. Đầy đủ đề, đáp án của tất cả các trường tham gia, file word...
Đây là Tổng hợp tất cả các đề đề xuất Trại hè Hùng Vương môn Hóa học khối 11 năm 2019 có đáp án. Tài liệu là tập hợp các đề của các tỉnh: Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Việt Bắc, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ.... Mời các bạn tải về để tham khảo....
Gửi các thầy cô và các em học sinh tổng hợp đề chính thức và đề xuất kì thi hsg khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Hóa học khối 11 năm 2019 tổ chức tại Hạ Long tháng 4/2019. Đầy đủ đề, đáp án của tất cả các trường tham gia, file word...
Đây là Tự học hóa học dành cho học sinh lớp 11. Tài liệu gồm lý thuyết, bài tập ví dụ, các dạng bài tập tự luận và trắc nghiệm kèm theo đáp án và hướng dẫn giải. Tài liệu có 143 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là 180 bài tập trắc nghiệm hóa học 11 về Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic. Các vấn đề được đề cập: công thức tổng quát của anđêhit, Đông phân của anđêhit cho trước tham gia phản ứng tráng gương, Số xeton có công thức phân tử cho trước... Tài liệu có 17 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Tổng hợp tất cả các đề đề xuất Trại hè Hùng Vương môn Hóa khối 11 năm 2018 có đáp án. Tài liệu là tập hợp các đề của các tỉnh: Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hạ Long, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Việt Bắc, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Mời các bạn tải về để tham khảo....
Đề thi đề nghị của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Long cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV...
Đây là Đề thi đề nghị của trường Long An cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV. Đề thi có 5 câu kèm theo đáp án, có 15 trang. Mời các bạn tải về để tham khảo....
Đây là Đề thi đề nghị của trường Nguyễn Đình Chiểu Đồng Tháp cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV. Đề thi có 5 câu kèm theo đáp an, có 11 trang. Mời các bạn tải về để tham khảo....
Đây là Đề thi đề nghị của trường Bình Long Bình Phước cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV. Đề thi có 5 câu kèm theo đáp án, có 11 trang. Mời các bạn tải về tham khảo....
Đề thi đề nghị của trường Thoại Ngọc Hầu An Giang cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV. Các vấn đề: Cấu tạo nguên tử, Hệ thống tuần hoàn, Liên kết hóa học, Lý thuyết về phản ứng hóa học. zMowif các bạn tải về....
Tin tuyển sinh