Bài tập môn Hóa Học Lớp 10
Các chuyên đề Hóa học lớp 10 - Lý thuyết và bài tập là tài liệu gồm các chuyên đề như: cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn. Các chủ đề có lý thuyết, bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm kèm theo. Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 44 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Phương pháp giải nhanh các bài toán về cấu tạo nguyên tử là tài liệu cung cấp các dạng bài toán về cấu tạo nguyên tử nhằm giúp các bạn giải nhanh hơn. Các dạng như: tổng số lượng các hạt, hiệu số lượng các hạt, dạng toán cho 1 nguyên tử, hợp chất... Các bạn xem trực tuyến 2 trong 15 trang của tài liệu, tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé....
Chương 7 Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Lớp 10 có 10 bài tập trắc nghiệm từ bài 311 đến bài 320 trong tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông. Mời các bạn xem trực tuyến 2 trang (từ trang 51 đến trang 52 của 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông), tải về tham khảo nhé các bạn....
Chương 6 Oxi Lớp 10 có 60 bài tập trắc nghiệm từ bài 261 đến bài 310 trong tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông. Mời các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong 10 trang (từ trang 41 đến trang 50 của 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông), tải về tham khảo nhé các bạn....
Chương 5 Nhóm Halogen Lớp 10 có 100 bài tập trắc nghiệm từ bài 151 đến bài 250 trong tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông. Mời các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong 15 trang (từ trang 26 đến trang 40 của 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông), tải về tham khảo nhé các bạn....
Chương 4 Phản ứng hóa học Lớp 10 có 20 bài tập trắc nghiệm từ bài 131 đến bài 150 trong tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông. Mời các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong 4 trang (từ trang 22 đến trang 25 của 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông), tải về tham khảo nhé các bạn....
Chương 3 Liên kết hóa học Lớp 10 có 40 bài tập trắc nghiệm từ bài 91 đến bài 130 trong tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông. Mời các bạn xem trực tuyến 3 trang đầu trong 6 trang (từ trang 6 đến trang 21 của 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông), tải về tham khảo nhé các bạn....
Chương 2 Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học Lớp 10 có 39 bài tập trắc nghiệm từ bài 52 đến bài 90 trong tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông. Mời các bạn xem trực tuyến 3 trang đầu trong 6 trang (từ trang 10 đến trang 15 của 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông), tải về tham khảo nhé các bạn....
Chương 1 Nguyên tử Lớp 10 có 51 bài tập trắc nghiệm từ bài 1 đến bài 51 trong tuyển tập 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông. Mời các bạn xem trực tuyến 3 trang đầu trong 7 trang (từ trang 3 đến trang 9 của 1000 bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông), tải về tham khảo nhé các bạn....
Tài liệu 20 bài tập hay và khó về phản ứng oxi hóa - khử là tài liệu gồm 20 bài tập hay giúp các em học sinh làm quen và luyện tập tốt nhưng mục đích luyện thi HSG các cấp mà các em tham gia. Mời các em tải tài liệu về tham khảo miễn phí nhé....
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa học lớp 10 năm 2016 - đề chính thức có thời gian làm bài 180 phút, 10 câu hỏi trong 4 trang giấy. Những vấn đề được đề cập trong đề thi gồm: cho các thông tin trả lời từng câu hỏi, bài toán kim loại... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé....
Tuyển tập 400 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10 phần 4 là tài liệu có 100 bài tập trắc nghiệm cuối cùng, Giúp các học sinh rèn luyện kỹ năng thi trắc nghiệm. Tài liệu có 8 trang, mời các em học sinh tải tài liệu về tham khảo. ...
Mời bạn tham gia hỏi - đáp