Bài tập môn Giáo dục công dân Lớp 12
Đây là Gần 500 câu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân có đáp án. Hệ thông trắc nghiệm theo bài học từ bài 1 đến bài 9. Tài liệu có 99 trang, mời các bạn tải về để tham khảo nhé....
Đây là tài liệu Hơn 60 câu trắc nghiệm môn GDCD về thực hiện pháp luật có đáp án. Vấn đề được đề cập tới như: Cá nhân tổ chức sử dụng PL, Cá nhân, tổ chức thi hành PL.... Mời các bạn tải về tham khảo....
40 bài tập trắc nghiệm về công dân với các quyền dân chủ là tài liệu trắc nghiệm môn giáo dục công dân về quyền dân chủ. Các vấn đề được đề cập như: Hình thức dân chủ, Quyền bầu cử, quyền ứng cử... Mời các bạn tham khảo....
Tài liệu gồm 19 trang, có 88 câu trắc nghiệm có đáp án. Mời các thầy, cô và các em ôn thi THPT quốc gia tải về tham khảo. ...
Tổng hợp 300 câu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân năm 2017 là tài liệu gồm có tất cả 300 câu hỏi trắc nghiệm có trong 14 bài học trong chương trình giáo dục công dân 12. Một số vấn đề được đề cập như: sự xuất hiện của chính trị, hoàn thành câu về chính trị, chức năng của môn chính trị... Các bạn xem trực tuyến 3 trong 26 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé. ...
Tổng hợp 320 câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12 theo dạng bài như: Pháp luật - đời sống, thực hiện pháp luật, công dân bình đẳng trước pháp luật... Các bạn xem trực tuyến 3 trang đầu trong tổng số 49 trang của tài liệu, các bạn tải đầy đủ về tham khảo nhé. ...
Đề minh họa môn GDCD - kỳ thi THPT quốc gia 2017 có 40 câu thi trong 50 phút. kiến thức liên quan như: đặc trưng cơ bản của pháp luật, vai trò của pháp luật, vi phạm dân sự... Các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 6 trang của đề thi, mời các bạn tải đầy đủ về tham khảo nhé....
Tin tuyển sinh