Danh sách Giáo án - bài giảng Dành cho giáo viên
Gửi các thầy cô toàn bộ giáo án môn Toán lớp 10, có đầy đủ Đại số, Hình học và các chuyên đề bồi dưỡng. Giáo án soạn theo chuẩn mới, chia thành 3 file word. Các thầy cô chỉ cần tải về, sửa tên là dùng được nhé :)...
Tài liệu bao gồm toàn bộ giáo án môn Ngữ văn lớp 11 theo hướng phát triển năng lực. File word, có 162 trang, mời các thầy cô giáo tham khảo...
Đây là Giáo án môn tiếng anh 10 bài Music về Communication and Culture. Mời các bạn tải về tham khảo...
Đây là Giáo án Bài Gen - Mã di truyền - Quá trình nhân đôi ADN. Mời các bạn tải về tham khảo....
Giáo án cả năm chương trình chuẩn môn sinh lớp 12 theo tiêu chí 100 điểm. Gồm 27 tiết học kỳ 1 và 26 tiết học kỳ 2. Phân mục cho mỗi tiết là: Mục tiêu bài học, phương tiện dạy học, tiến trình dạy học. Tài liệu có 124 trang, mời các bạn tải về tham khảo nhé....
Giáo án cả năm chương trình chuẩn môn sinh lớp 10 theo tiêu chí 100 điểm. Gồm 18 tiết học kỳ 1 và 17 tiết học kỳ 2. Phân mục cho mỗi tiết là: Mục tiêu bài học, phương tiện dạy học, tiến trình dạy học. Tài liệu có 140 trang, mời các bạn tải về tham khảo nhé....
Đây là Bài giảng ngôn ngữ trong tác phẩm văn học. Vấn đề gôm: Ngôn ngữ - ngôn ngữ nghệ thuật, lời nói - lời văn, Ngôn ngữ văn học - ngôn ngữ toàn dân.... Bài giảng gồm 28 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Giáo án 35 tuần Rèn Luyện từ và câu dành cho giáo viên tiểu học được soạn thảo theo chương trình "Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường học - SEQAP" của Bộ GD&ĐT. File word 73 trang, mời các thầy cô tham khảo....
Giáo án môn lịch sử lớp 11 năm học 2018 do giáo viên Trần Thị Phương Nga biên soạn. Phân mục cho mỗi tiết học: Mục tiêu bài học, Chuẩn bị, Tiến trình tổ chức dạy học. Tài liệu có 158 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Giáo án môn lịch sử lớp 10 năm 2018 của giáo viên Luyện Ngọc Thắng. Giáo án được soạn theo tiết, Các phân mục của mỗi tiết như: Mục tiêu bài học, Chuẩn bị, Tiến trình tổ chức dạy học. Tài liệu giáo án gồm 66 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Giáo án môn GDCD 9 theo chuẩn NLPC PPKT dạy học mới năm học 2017 - 2018. Giáo án được soạn theo tuần, tiết, bài. Tài liệu có 15 trang, mời các bậc thầy cô tải về tham khảo....
Giáo án an toàn giao thông lớp 3 dành cho các cô, không phải tự soạn bài nữa nhé!...
Tin tuyển sinh