Bài tập môn Địa lý Lớp 12
40 câu hỏi trắc nghiệm môn địa lí 12 về Việt Nam trên con đường đổi với và hội nhập có đáp án. Các vấn đề: Xuất phát điểm xây dựng nền kinh tế, Sự mất cân đối trong nên kinh tế, khó khăn trong thời kỳ đổi mới... Mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Tổng hợp 60 câu trắc nghiệm địa lý 12 về bảng số liệu. Vấn đề được đề cập: Chỉ số nhiệt độ của các tỉnh, Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm, Lượng bốc hơi của một số địa điểm... Tài liệu có 63 trang, mờ các bạn tải về tham khảo nhé....
Đây là 80 câu hỏi trắc nghiệm về atlat địa lí 12 có đáp án. Các vấn đề: Đai nhiệt đới gió mùa, cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt, Tỉnh có biến giới giáp Lào - Trung Quốc.... Tài liệu gồm 15 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đầy là 20 Câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 về bản số liệu và biểu đồ. Một số vấn đề: Lượng mưa một số địa điểm, lực lượng lao động phân theo nhóm tuổi..... Tài liệu có 13 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đề thi HSG môn Địa ly lớp 12 tỉnh Kiên Giang năm học 2016 - 2017 là đề thi có 5 câu hỏi hềm theo đáp hướng dẫn giải chi tiết. Các kiến thức liên quan như: giải thích hiện tượng, phân bố nhiệt độ ... Các bạn tham khảo nhé....
Kiểm tra 15 phút môn địa lớp 12 với trắc nghiệm kỹ năng phần dân số kèm theo đáp án là là đề kiểm tra có 16 bài tập veefv biểu đồ dân số mỗi bài tập đều đưa ra số liệu và các bạn trả lời từ 1 đến 2 câu hỏi trắc nghiêm liên quan như dang biểu đồ ấy là gì, dân số như thế nào....
30 bài tập trắc nghiệm và 10 bài tập tự luận về biểu đồ dành cho các bạn ôn thi THPT Quốc gia 2017. là tài liệu đề cập tới các biểu đồ số liệu về nhiệt độ, lượng mưa... Mời các bạn tham khảo....
Đây là Đề luyện thi THPTQG môn địa lí tỉnh Cao Bằng năm 2017 có đáp án. Kiến thức như: Công cuộc đổi mới, xây dựng kinh tế, Vị trí đất nước ta......... Mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là 42 câu hỏi Trắc nghiệm Địa lý về phần tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Căn cứ vào Atlat trả lời câu hỏi đề ra, Mục đích chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp, Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp nước ta.... Tài liệu có 6 trang mời các bạn tài về tham khảo....
Câu hỏi TNKQ phần kỹ năng sử dụng Atlat là tài liệu có 20 câu hỏi trắc nghiệm. Các bạn tham khảo nhé....
270 Câu hỏi trắc nghiệm môn địa lí phần kỹ năng sử dụng Atlat được chia làm 19 phần, mỗi phần từ 10 đến 20 câu hỏi trắc nghiệm....
Tin tuyển sinh