Bài tập môn Địa lý Lớp 11
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Địa lý lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường chuyên Bắc Ninh là đề thi có 7 câu. Phần kiến thức của đề thi như: khí hậu có tác động trực tiếp còn địa hình chỉ có tác động gián tiếp đến sự phát triển và phân bố của sinh vật, ngành nuôi trồng thủy sản ngày càng được phát triển, ... Mời các bạn xem đề nhé....
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Địa lý lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường chuyên Bắc Giang là đề thi có 7 câu. Kiến thức đề thi như: nguyên nhân đưa tới hiện tượng chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời giữa hai chí tuyến, nhận xét sự biến động của phân bố dân cư theo thời gian trên thế giới... Mời các bạn tham khảo đề nhé....
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Địa lý lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường chuyên ĐHSP Hà Nội có thời gian làm bài 180 phút. Để có 7 câu, câu 1: Phân tích mối quan hệ giữa các quá trình ngoại lực, câu 2: Tại sao ở các nước đang phát triển, đông dân, nông nghiệp được coi là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu, câu 3: Phân tích ảnh hưởng của địa hình đến khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ... Mời các bạn sử dụng đề thi miễn phí....
Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Địa lý lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa có thời gian làm bài là 180 phút. Nội dung của đề như sau: Phân biệt lớp phủ thổ nhưỡng và lớp vỏ phong hóa, Vẽ sơ đồ về quy trình tái sản xuất mở rộng của xã hội, Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nhận xét về đặc điểm nhóm đất feralit ở nước ta...Các bạn tải đề về miễn phí nhé....
Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 11 tỉnh Thái Nguyên năm học 2011 - 2012 có 7 câu. đề thi này giúp ích cho các bạn ôn thi tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia. Các bạn sử dụng tài liệu miễn phí....
Tin tuyển sinh