Danh sách Tài liệu chuyên đề Dành cho giáo viên
Gửi các thầy cô tổng hợp chuyên đề dự thi hội các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2019 môn Địa lý. Tài liệu rất bổ ích để tham khảo làm tài liệu giảng dạy chuyên đề hay có thể tham khảo làm sáng kiến kinh nghiệm. Các bạn tải về rồi giải nén, có tất cả 23 tài liệu trong file nén...
Gửi các thầy cô tổng hợp chuyên đề dự thi hội các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2019 môn Lịch sử. Tài liệu rất bổ ích để tham khảo làm tài liệu giảng dạy chuyên đề hay có thể tham khảo làm sáng kiến kinh nghiệm. Các bạn tải về rồi giải nén, có tất cả 23 tài liệu trong file nén...
Gửi các thầy cô tổng hợp chuyên đề dự thi hội các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2019 môn Sinh học. Tài liệu rất bổ ích để tham khảo làm tài liệu giảng dạy chuyên đề hay có thể tham khảo làm sáng kiến kinh nghiệm. Các bạn tải về rồi giải nén, có tất cả 25 tài liệu trong file nén....
Gửi các thầy cô chuyên đề "Đổi mới dạy học môn ngữ văn theo hướng phát triển năng lực" rất bổ ích để tham khảo ...
Gửi các thầy cô tổng hợp chuyên đề dự thi hội các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2019 môn Hóa học. Tài liệu rất bổ ích để tham khảo làm tài liệu giảng dạy chuyên đề hay có thể tham khảo làm sáng kiến kinh nghiệm. Các bạn tải về rồi giải nén, có tất cả 25 tài liệu trong file nén....
Gửi các thầy cô tổng hợp chuyên đề dự thi hội các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2019 môn Vật lý. Tài liệu rất bổ ích để tham khảo làm tài liệu giảng dạy chuyên đề hay có thể tham khảo làm sáng kiến kinh nghiệm. Các bạn tải về rồi giải nén, có tất cả 27 tài liệu trong file nén....
Gửi các thầy cô tổng hợp chuyên đề dự thi hội các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2019 môn Toán. Tài liệu rất bổ ích để tham khảo làm tài liệu giảng dạy chuyên đề hay có thể tham khảo làm sáng kiến kinh nghiệm. Các bạn tải về rồi giải nén, có tất cả 27 tài liệu trong file nén....
Đây là Xây dựng hệ thống bài tập phức chất. Xây dựng hệ thống bài tập định tính phức chất. xây dựng hệ thống bài tập điịnh lượng phức chất. Tài liệu có 68 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Sáng kiến kinh nghiệm về xây dựng trò chơi học văn cho học sinh lớp 1. Cơ sở lý luận của việc xây dựng trò chơi học vần cho học sinh lớp 1. Thiết kế và tổ chức thực hiện các trò chơi dạy học học phần. Tài liệu có 46 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp dạy học lịch sử lớp 5 theo mô hình Vnen....
Đây là Sáng kiến kinh nghiệm về một số phương pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt phân môn tập làm văn. Lập nội dung chương trình giảng dạy Tập làm văn dạng bài ” kể ngắn. Lập mạng từ then chốt để dạy tốt phân môn Tập làm văn dạng bài “kể ngắn”. Tài liệu có 8 trang, mời các bạn tải về tham khảo....
Đây là Sáng kiến kinh nghiệm về một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh tiểu học. Các biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh là: Biện pháp nhận thức sâu sắc về việc dạy trẻ kĩ năng sống, Biện pháp xác định những kĩ năng sống cơ bản cần dạy trẻ ở lứa tuổi tiểu học... Mời các bạn tải về tham khảo....
Tin tuyển sinh