Bản quyền

Thư viện bài tập baitap.edu.vn đưa ra các quy định bản quyền như sau:
  • Bài tập và lời giải được biên soạn bởi ban biên tập website là những giáo viên có năng lực và nhiều năm kinh nghiệm, được chia sẻ có bản quyền thuộc về baitap.edu.vn.
  • Những nội dung sưu tầm từ các nguồn tài liệu khác được tuân thủ quy định bản quyền của nơi cung cấp và ghi rõ nguồn gốc tài liệu.
  • Những bài tập, lời giải được cộng đồng đăng tải phải là những tài liệu không vi phạm bản quyền. Ban biên tập website không chịu trách nhiệm về bản quyền của những tài liệu này.
  • Mọi hình thức sao chép lại nội dung của website phải ghi rõ nguồn từ baitap.edu.vn.