300 câu hỏi Vật lí theo chuyên đề - Ôn thi đại học  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bài tập vật lí ôn thi THPT quốc gia bao gồm 300 câu hỏi theo chuyên đề, trong đó: 54 câu Dao động cơ, 37 câu Sóng cơ, 32 câu Điện xoay chiều, 15 câu Dao động điện từ, 22 câu Sóng ánh sáng, 25 câu Lượng tử ánh sáng. 24 câu Hạt nhân nguyên tử. Ngoài ra, tài liệu còn bao gồm đáp án và các chuyên đề lí thuyết.

Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x=8cos(πt+0,25π) (x tính bằng cm, t tính bằng s)
A. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều dương của trục Ox.
B. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm.
C. chu kì dao động là 4s.
D. tại t = 4 s pha của dao động là 4,25π rad

Câu 7: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì
A. động năng của chất điểm giảm.
B. độ lớn vận tốc của chất điểm giảm.

C. độ lớn li độ của chất điểm tăng.
D. độ lớn gia tốc của chất điểm giảm.

Câu 8: Gia tốc của một chất điểm dao động điều hoà biến thiên
A. cùng tần số và ngược pha với li độ.
B. khác tần số và ngược pha với li độ.

C. khác tần số và cùng pha với li độ.
D. cùng tần số và cùng pha với li độ.

Câu 9: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn
A. cùng chiều với chiều chuyển động của vật.
B. cùng chiều với chiều biến dạng của lò xo.

C. hướng về vị trí cân bằng.
D. hướng về vị trí biên.

Câu 10: Nói về một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc cực đại.
B. Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc bằng không và gia tốc bằng không.
C. Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.
D. Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc bằng không.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 12
Tin tuyển sinh