500 Bài tập hay Môn Vật lý lớp 10 - Chương 7  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu bài tập là phần 7 của tuyển tập 500 bài tập vật lí lớp 10. Chương 7 là bài tập về Chất rắn và chất lỏng. Bao gồm có 40 bài tập, mời các bạn tải về tham khảo.

Bài 461. Một thanh thép tròn đường kính 18mm và suất đàn hồi 2.10 Pa. Giữ chặt một đầu thanh và nén đầu còn lại của nó bằng một lực 1,2.10 N để thanh này biến dạng nén đàn hồi. Tính độ co ngắn tỉ đối Δl/l của thanh (l là độ dài ban đầu, Δl là độ biến dạng nén)

Bài 462. Một sợi dây bằng đồng thao dài 1,8m và có đường kính 0,8mm. Khi bị kéo bằng một lực 25N thì sợi dây này bị dãn ra thêm 1mm. Hãy tính suất đàn hồi của sợi dây đồng thau.

Bài 463. Một thanh rắn đồng chất, tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 95N/m, đầu trên gắn cố định, đầu dưới treo một vật nặng để thanh biến dạng đàn hồi. Biết gia tốc rơi tự do g = 10m/s . Muốn thanh rắn này dài thêm 1,2cm, vật nặng phải có khối lượng bao nhiêu?

Bài 464. Một vật có khối lượng 250kg được treo bằng một sợi dây nhôm với giới hạn bền của nhôm là 1,1.10 Pa. Dây treo phải có tiết diện ngang là bao nhiêu để ứng suất kéo gây bởi trọng lượng của vật không vượt quá 25% giới hạn bền của vật liệu làm dây? Độ biến dạng tương đối của dây là bao nhiêu? 

Bài 465. Một thanh ray đường sắt dài 10m ở nhiệt độ 22°C. Phải có một khe hở bao nhiêu giữa hai đầu thanh ray để nếu nhiệt độ ngoài trời tăng lên đến 55°C thì vẫn đủ chỗ cho thanh dãn ra.

Bài 466. Tính khối lượng riêng của sắt ở 800°C, biết khối lượng riêng của nó ở 0°C là 7,8.10 kg/m .

Bài 467. Một tấm kim loại phẳng có một lỗ tròn. Đường kính của lỗ tròn đó thay đổi như thế nào theo nhiệt độ? Bài 468. Hai thanh kim loại, một bằng sắt và một bằng kẽm ở 0°C có chiều dài bằng nhau, còn ở 100°C thì chiều dài chênh lệch nhau 1mm. Tìm chiều dài hai thanh ở 0°C. Cho biết hệ số nở dài của sắt là α = 1,14.10 K và của kẽm là 3,4.10 K

Bài 469. Tính độ dài của thanh thép và thanh đồng ở 0°C sao cho bất kỳ
nhiệt độ nào trong khoảng -100°C đến +100°C, thanh thép cũng dài hơn thanh đồng 5cm. Biết hệ số nở dài của thép và đồng lần lượt là 1,2.10 K và 1,7.10 K

Bài 470. Một lá kẽm hình chữ nhật có kích thước 2,5m x 1m ở 20°C. Người ta nung đến 140°C thì điện tích thay đổi như thế nào? Cho biết hệ số nở dài của kẽm là 3,4.10 K .

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Vật lý lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap