Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề. Các vấn đề như: điền số, tính cộng trừ, điền lớn bé, ........... Mới các em học sinh tài về tham khảo nhé.

Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề


Bài 1
: Số?

……+ 26 = 46                        98 - ….. = 38                       6 + …. = 17

78 - …. = 70                           …. – 71 = 12                       …..+ 37 = 67

90 - …. = 70                          76 - … = 0                            54 - …. = 54

 

Bài 2: Tính

86 – 36 = ….                        

86 – 56 = ….

50 + 34 = ….

97 – 47 =…..

97 – 50 = ….

50 + 47 = …….

68 – 38 = …..

34 + 30 = ….

60 – 40 = …..

60 + 40 = ….

100 – 40 = ….

100 – 60 = ….

 

Bài 3: Tính

40 + 30 + 8 = …..

50 + 40 + 7 = ….

70 – 30 + 2 = ….

90 – 50 + 4 = …

97 - 7 – 40 = …

97 – 40 – 7 = …

 

Bài 4: <   >   =

40 + 5 …… 49 – 7

......................................................

79 – 28 …… 65 – 14

.....................................................

34 + 25 ….. 43 + 15

........................................................

79 – 24 ….. 97 – 42

.......................................................

 

Bài 5: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?             

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Tiểu học
Mời bạn tham gia hỏi - đáp