Tuyển tập 13 đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 1  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là tài liệu Tuyển tập 13 đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 1. Gồm các đề thi dành cho các em học sinh lớp 1, gồm các vấn đề như: viết số, làm phép tính, đọc - viết,... Tài liệu có 19 trang, mời các em tài về tham khảo nhé

ĐỀ KIỂM  TRA CUỐI HỌC KỲ I

 

 Bài 1: (1 điểm )Viết số thích hợp vào chỗ trống :

        a/        0; 1; 2; ….; ….; …;  6; ….;  8; ….; 10.

        b/       10; 9;….;  …..; 6 ; …..; 4; ……. ; 2; …..; 0.

 

 Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

  a/           4 + 5 = ……..                                                         4 + 3+ 2 =……..

              10 – 3 =………                                                               8 – 6 – 0 = …….                          

  b/

    7

 

10

 

8

 

6

 

+

 

-

 

+

 

-

 

   1

 

  5

 

2

 

4

 

…….

 

…….

 

…….

 

…….

 

 

 Bài 3: Số (1 điểm)

         

            3 +        = 8    ;  9  -        =   6     ;         + 4   = 8      ;  7  -        = 5

 

 Bài 4: (1 điểm) Đọc, viết số?    

                 năm              hai                ba                     ……..          ………           

 

            ………          ………          …….                     7                   6          

 

Bài 5: Điền dấu > < =:  (1,5 điểm)

        a/  5 + 4 ...  9                 6  ... 5               b/  8 - 3  ... 3 +5        7 – 2 ... 3 + 3

 

Bài 6: (1 điểm)

     Hình vẽ bên có:

     - Có………hình tam giác

     - Có………hình vuông

 

Bài 7: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp :

 

 

 

 

 

  1. Có : 9 quả bóng.

    Cho        :  3 quả bóng.                       

    Còn lại   : …quả bóng?

  1. Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

 

 

 

=

9

 

 

 

=

6

 

         
     
 
     
 
   

 

 

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Tiểu học
Mời bạn tham gia hỏi - đáp