Bài tập dành cho học sinh giỏi môn toán lớp 2 trường nông nghiệp 1  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bài tập dành cho học sinh giỏi môn toán lớp 2 trường nông nghiệp 1. Gồm các vấn đề của phép nhân. mời các bạn tham khảo.

Bài 1: Thay các biểu thức sau thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính kết quả:

  1. 4 x 5 + 4 = ………………………………………………………………
  2. 5 x 3 + 5 = ……………………………………………………………….

 

Bài 2: Viết mỗi biểu thức sau đây thành tích hai thừa số:

  1. 6 x 2 + 6 x 5 = ………………………………………………………………..
  2. 3 x2 + 3 x 4 = ………………………………………………………………..

 

Bài 3: Tính:

 4 x 5 + 18                   4 x 6 + 70                   3 x 4 - 8                  4 x 7 - 3 x 3

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Tiểu học
Mời bạn tham gia hỏi - đáp