Bài tập cuối tuần lớp 5 - file word   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu là file word gồm 41 trang, bao gồm 18 tuần bài tập toán lớp 5. Phù hợp cho các cô giáo tham khảo và học sinh tự rèn luyện.

Tuần 18:

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  1. Hình tam giác có ba góc nhọn
  2. Hình tam giác có ba góc tù
  3. Hình tam giác có một góc tù và hai góc nhọn
  4. Hình tam giác có một góc nhọn và hai góc tù
  5. Hình tam giác có một góc vuông và hai góc nhọn
  6. Hình tam giác có một góc vuông và hai góc tù

 2. Diện tích hình tam giác có đáy 12dm và chiều cao 75cm là:

  1. 450dm2
  2. 9000cm2
  3. 450cm2
  4. 4500cm2

 Phần II: Tự luận

3. Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy 2,4m, chiều cao 15dm.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 4. Hình tam giac có độ dài đáy 15dm, chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 5. Cho hình tam giác có tổng độ dài đáy và chiều cao bằng 42cm; chiều cao bằng 75% độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó.

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................           

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Tiểu học
Mời bạn tham gia hỏi - đáp