11 chuyên đề Bồi dưỡng HSG lớp 4  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

11 chuyên đề Bồi dưỡng HSG lớp 4. Các kiến thức tập chung tìm giá trị x, tính giá trị biểu thức, viết biểu thức thành thừa số..... Mời các bạn tải về để tham khảo.
11 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 4
 
Chuyên đề 1
Tìm thành phần chưa biết của phép tính
 
Bài 1: Tìm x
a. x + 678 = 2813
4529 + x = 7685
b. x - 358 = 4768
2495 - x = 698
c. x x 23 = 3082
36 x x = 27612
d. x : 42 = 938
4080 : x = 24
 
Bài 2: Tìm x
a. x + 6734 = 3478 + 5782
2054 + x = 4725 - 279
b. x - 3254 = 237 x 145
124 - x = 44658 : 54
 
Bài 3: Tìm x
a. x x 24 = 3027 + 2589
42 x x = 24024 - 8274
b. x : 54 = 246 x 185
134260 : x = 13230 : 54
 
Bài 4*: Tìm x
a. ( x + 268) x 137 = 48498
( x + 3217) : 215 = 348
b. ( x - 2048) : 145 = 246
(2043 - x) x 84 = 132552
 
Bài 5*: Tìm x
a. x x 124 + 5276 = 48304
x x 45 - 3209 = 13036
b. x : 125 x 64 = 4608
x : 48 : 25 = 374
c. 12925 : x + 3247 = 3522
17658 : x - 178 = 149
d. 15892 : x x 96 = 5568
117504 : x : 72 = 48
 
Bài 6*: Tìm x
a. 75 x ( x + 157) = 24450
14700 : ( x + 47) = 84
b. 69 x ( x - 157) = 18837
41846 : ( x - 384) = 98
c. 7649 + x x 54 = 33137
35320 - x x 72 = 13072
d. 4057 + ( x : 38) = 20395
21683 - ( x : 47) = 4857
 
Bài 7*: Tìm x
a. 327 x (126 + x) = 67035
10208 : (108 + x) = 58
b. 68 x (236 - x) = 9860
17856 : (405 - x) = 48
c. 4768 + 85 x x = 25763
43575 - 75 x x = 4275
d. 3257 + 25286 : x = 3304
3132 - 19832 : x = 3058
 
Bài 8*: Tìm x
a. x x 62 + x x 48 = 4200
x x 186 - x x 86 = 3400
b. x x 623 - x x 123 = 1000
x x 75 + 57 x x = 32604
c. 125 x x - x x 47 = 25350
216 : x + 34 : x = 10
d. 2125 : x - 125 : x = 100
 
Bài 9*: Tìm x
a. x x a = aa
ab x x = abab
b. abc x x = abcabc
aboabo : x = ab
 
Bài 10*: Tìm x
a. xx + x + 5 = 125
xxx - xx - x - 25 = 4430
b. xxx + xx + x + x = 992
xxx + xx + x + x + x + 1 = 1001
c. 4725 + xxx + xx + x = 54909
35655 - xxx - xx - x = 5274
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Tiểu học
Mời bạn tham gia hỏi - đáp