50 đề kiểm tra giữa kì môn toán lớp 4 - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các thầy, cô 50 để kiểm tra giữa kì toán lớp 4, có file word cho các thầy, cô tham khảo

ĐỀ 46

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I

MÔN: TOÁN  - LỚP 4

(Thời gian làm bài: 40 phút)

A/Trắc nghiệm:

 Câu 1:  Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất

a/  Cho các số sau: 21, 30, 45         Trung bình cộng các số là:

       A. 96                  B.42                           C.32

b/ 5 phút 40 giây  bằng bao nhiêu giây?                   

       A. 340giây          B. 304giây                  C.300giây

c/Năm 1010 thuộc thế kỉ nào  ?         

       A.thế kỉ 9                  B. thế kỉ 10           C. thế kỉ 11

d/2 tấn 35 kg + 25 kg   =…….kg     

       A.2600kg                 B.2060kg                              C.260 kg

e/ phút = ....giây                                 

       A.30 giây                   B.20 giây                         C.10 giây.

f/ Trong số 743865901 :

     A/ Chữ số 3 ở hàng triệu , lớp triệu .

     B/ Chữ số 3 ở hàng nghìn , lớp nghìn.

     C/ Chữ số 3 ở hàng chục triệu, lớp triệu .

g/Phát biểu nào sau đây đúng   :

     A/ Góc bẹt bé hơn góc tù.

     B/ Góc tù bé hơn góc vuông .

     C/ Góc bẹt bằng hai lần góc vuông .

h/Viết các số 310762; 99000 ; 309871; 257800 theo thứ tự từ lớn đến bé :

     A/  257800; 309871; 99000; 310762

     B/ 257800; 99000 ; 309871; 310762

    C/ 310762; 309871; 257800; 99000

B/Tự luận:

Câu1

a) Viết số, biết số đó gồm : 4triệu, 9 trăm nghìn , 6 nghìn , 7trăm , 2 chục  …………………                      

b) Đọc số: 325004789: ………………………………………………………………………………….

Câu 2: Tìm x :

a/ 45672 + x   =   527839                                                 b/ 76053 – x =  51425

………………………..                                                   …. ……………………….

………………………...                                                  ………………………….

……………………. …..                                                      ……………………………

………………………….                                                     ……………………………

Câu 3 Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 42cm, chiều dài hơn chiều rộng  là 30cm  .Tính diện tích hình chữ nhật đó.                         

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Tiểu học
Mời bạn tham gia hỏi - đáp