54 bài toán vui dành cho học sinh lớp 4  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là tài liệu 54 bài toán vui dành cho học sinh lớp 4. Các vấn đề được đề cập đến là giỏi cả hai môn, msù áo - màu nơ, người lái thuyền thông minh ... Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo nhé.

Bài 1:  GIỎI CẢ HAI MÔN

  Lớp 4A có 42 học sinh. Trong đó có 25 HS giỏi toán, 23 HS giỏi Tiếng Việt và hai HS không giỏi môn nào. Hỏi có bao nhiêu HS giỏi cả hai môn?

              Giải đáp:

Số HS giỏi ít nhất 1 môn là:

       42 – 2 = 40 (HS)

Số HS giỏi cả hai môn là:

      (25 + 23) – 40 = 8 (HS)

                             Đáp số: 8 HS.

Bài 2:  MÀU ÁO VÀ MÀU NƠ

    Ba bạn Hiền, Thi, Thoa mặc ba chiếu áo màu đỏ, vàng, xanh và cài ba cái nơ cũng màu đỏ, vàng, xanh.

    Biết rằng:

  1. Thoa cài nơ màu xanh.
  2. Chỉ có bạn Hiền là có màu áo và màu nơ giống nhau.
  3. Màu áo và màu nơ của Thi đều không phải màu đỏ.

     Hãy xác định xem ba bạn Hiền, Thi, Thoa mặc áo màu gì và cài nơ màu gì?

Giải đáp:

      Từ a) và b) có màu áo của Thoa là đỏ hoặc vàng.

      Từ c) có màu nơ, màu áo của Thi là xanh hoặc vàng. Suy ra:

  • Màu áo của Thoa là màu vàng.
  • Màu áo và màu nơ của Hiền là màu đỏ. Còn lại Thi có áo màu

xanh và nơ màu vàng.

                   Đáp số:

                                   Hiền mặc áo đỏ, cài nơ đỏ.

                                   Thi mặc áo xanh, cài nơ vàng.

                                    Thoa mặc áo vàng, cài nơ xanh.                                     

Bài 3: NGƯỜI LÁI THUYỀN THÔNG MINH

      Trên một dòng sông, có một người lái thuyền phải chở một con sói, một con dê và một chiếc bắp cải sang sông. Khó một nỗi là thuyền của bác nhỏ nên mỗi chuyến chỉ chở được một con sói, hoặc một con dê, hoặc một bắp cải. Nhưng nếu chó sói đứng cạnh dê thì chó sói sẽ ăn thịt dê, mà dê đứng cạnh bắp cải thì dê sẽ ăn bắp cải.

      Làm thế nào bay giờ? Bác lái thuyền suy nghĩ một lúc rồi bác reo lên: “Ta đã có cách.” Và rồi bác đã hoàn thành công việc thật xuất sắc.

       Đố bạn biết bác đã làm thế nào?

Giải đáp:

     Bác lái thuyền đã chở được cả sói, dê và bắp cải sang sông bằng cách:

      Lần thứ nhất: Bác chở dê sang sông để sói và bắp cải ở lại vì sói không ăn bắp cải. Bác quay thuyền trở về.

     Lần thứ hai: Bác chở sói sang sông nhưng khi đưa sói lên bờ đồng thời bác lại cho dê xuống thuyền về bên kia vì nếu để dê lại thì dê sẽ là miếng mồi ngon của sói.

     Lần thứ ba: Bác chở bắp cải sang sông. Như vậy sói và bắp cải đã sang sông. Bác quay trở về bến cũ nơi có chú dê đang đợi.

     Lần thứ tư: Bác chở nốt chú dê sang sông.

     Sau bốn lần, bác lái thuyền đã chở được sói, bắp cải và dê sang sông một cách an toàn. Đúng là một bác lái thuyền thông minh.

Bài 4:  AI LÀM HOA GÌ?

Ba bạn Cúc, Đào, Hồng làm ba hoa giấy, hoa cúc, hoa đào, hoa hồng. Bạn làm hoa hồng nói với Cúc: thế là trong chúng ta không có ai làm hoa trùng với tên của mình.

      Các bạn thử đoán xem ai làm hoa gì?

Giải đáp:

       Bạn làm hoa hồng nói với Cúc nên Cúc không làm hoa hồng. Cúc không làm hoa trùng tên của mình nên Cúc không làm hoa cúc. Vậy Cúc làm hoa đào.

       Bạn hồng không làm hoa đào vì hoa đào là bạn Cúc làm, Hồng không làm hoa trùng tên của mình nên Hồng không làm hoa hồng. Vậy Hồng  làm hoa cúc.

        Cuối cùng Đào làm hoa hồng.

Bài 5:  CÓ MẤY NGƯỜI CON?

     Ở một bản làng nọ có một gia đình có ba người con trai. Mỗi người con trai đều có một người chị gái và một người em gái.   

      Cái bạn thử đoán xem gia đình đó có mấy người?

Giải đáp:

       Gia đình đó có một người con gái là con gái  là con cả để ba người con trai đó có một chị gái.

    Gia đình đó phải có một người con gái là con út để ba người con trai có một em gái.

        Vậy gia đình đó có tổng số người con là:

                     1 + 3 + 1 = 5 (người con)

                              Đáp số: 5 người con.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Tiểu học
Mời bạn tham gia hỏi - đáp