10 đề và đáp án bài kiểm tra học kì I toán lớp 4  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các thầy cô và các em 10 đề và đáp án bài kiểm tra học kì I toán lớp 4, file word

 

PHÒNG GD&ĐT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

MÔN: TOÁN    LỚP 4

Thời gian 45 phút không kể giao đề

Câu 1: ( 1 điểm)  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

23 x 1000 =

 1. 231
 2. 203                         
 3. 23000     
 4. 2300 

Câu 2: (1 điểm)   Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

 4321000  :  100 =

 1. 43210
 2. 432100
 3. 4321                     
 4. 4321000            

Câu 3.( 1 điểm) 

Trong các số: 29 214 ; 35 305 ; 53 410 ; 60 958, số chia hết cho cả 2 và 5 là:

…………………………………………………………………………………………………

 Câu 4: ( 1 điểm) Đặt tính rồi tính

3123 + 1032                        97856 – 23794                    2135 x  153                 18408 :  17  

 

 

Câu 5.( 1 điểm) Số thích hợp  cần điền vào chỗ chấm : 500 m2 = ..............dm2

A.500000                       B. 5000                         C. 50000                          D. 5          

Câu 6: ( 1 điểm)  Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất (M2)

     5 phút 20 giây = …….. giây . Số điền đúng vào chỗ chấm là:

 1. 320
 2. 210                   
 3. 130             
 4. 70 

Câu 7 ( 1  điểm) Bạn An  nghĩ ra  một số. An lấy số đó cộng với 28 rồi chia cho 7 thì được 5.Tìm số An nghĩ ra là :

 1. 7
 2. 35
 3. 77                     
 4. 40                    

 Câu 8 .( 1 điểm)  Một hình  chữ nhật có chiều rộng 12 cm, chiều dài 17 cm .Diện tích hình  chữ nhật đó là :

...................................................................................................................................................

 Câu 9 :( 1 điểm) Một đoàn xe gồm 8 xe lớn, mỗi xe chở được 4500 viên gạch và 12 xe nhỏ mỗi xe chở được 4000 viên gạch. Hỏi trung bình mỗi xe của đoàn đó chở được bao nhiêu viên gạch?

 

 

 

 

Câu 10 :( 1 điểm)Tính bằng cách thuận tiện

 37 x 25 + 37 x 35 + 37 x 39 + 37

 

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Tiểu học
Tin tuyển sinh