Tuyển tập 2000 đề tuyển sinh vào 10 môn toán, có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các thầy cô và các em học sinh tuyển tập 2000 đề tuyển sinh vào 10 môn toán của các trường thpt chuyên và không chuyên trong toàn quốc, có đáp án. Các thầy cô muốn có file word, vui lòng liên hệ email: baitap.edu.vn@gmail.com. Xin cảm ơn!

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH HOÁ

 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

 Đề thi gồm 01 trang

KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN

NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn: TOÁN

(Dành cho tất cả các thí sinh)

Thời gian làm bài: 120 phút

(Không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 17 tháng 6 năm 2014

Câu 1: (2,0 điểm)

            Cho biểu thức: C=aa-16 - 2a  -4  - 2a  +4

 

  1. Tìm điều kiện của a để biểu thức C có nghĩa và rút gọn C.
  2. Tính giá trị của biểu thức C khi a= 9-45.

 Câu 2: (2,0 điểm)

            Cho hệ phương trình:       (m-1)x+y=2mx+y=m+1 (m là tham số)

  1. Giải hệ phương trình khi m = 2.
  2. Chứng minh rằng với mọi m, hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất (x; y) thoả mãn: 2x + y ≤ 3.

Câu 3: (2,0 điểm)

  1. Trong hệ tọa độ Oxy, tìm m để đường thẳng (d): y=mx-m+2 cắt Parabol (P): y = 2x2 tại hai điểm phân biệt nằm bên phải trục tung.
  2. Giải hệ phương trình: x+2y3 = 4 - x - 2y2x+63 +2y =2

Câu 4: (3,0 điểm)

            Cho đường tròn tâm O đường kính BC và một điểm A bất kì trên đường tròn (A khác BC). Gọi AH là đường cao của tam giác ABC. Đường tròn tâm I đường kính AH cắt các dây cung AB, AC của (O) tương ứng tại D, E.

  1. Chứng minh rằng góc DHE = 90AB.AD = AC.AE.
  2. Các tiếp tuyến của đường tròn (I) tại DE cắt BC tương ứng tại GF. Tính số đo góc GIF.
  3. Xác định vị trí điểm A trên đường tròn (O) để tứ giác DEFG có diện tích lớn nhất.

Câu 5: (1,0 điểm)

            Cho ba số thực dương x, y, z. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

            S= xyz (x+y+z+ x2 + y2+ z2 )(x2 + y2+ z2)(xy+yz+zx)                                   

---- Hết ----

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp THCS
Tin tuyển sinh