Tuyển chọn theo chuyên đề chuẩn bị cho kì thi vào THPT môn Toán tập một Đại số   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tuyển chọn theo chuyên đề chuẩn bị cho kì thi vào THPT môn Toán tập một Đại số. Các chương được đề cập: Biểu thức đại số; Đẳng thức và bất đẳng thức; Phương trình và bất phương trình; Hệ phương trình; Hàm số và đồ thị. Tài liệu có 200 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1. Rút gọn các biểu thức sau: 
1. M=x+23x+2x+1-3:2-4xx+1-3x-x2+13x2. N=x2-1x4-x2+1-1x2-1.x4+1-x41-x23. P=a2-bc(a+b)(a+c)+b2-ac(b+a)(b+c)+c2-ab(c+a)(c+b)
Câu 2. Chứng minh rằng với a, b, c là các số đôi một khác nhau thì
a2(x-b)(x-c)(a-b)(a-c)+b2(x-c)(x-a)(b-c)(b-a)+c2(x-a)(x-b)(c-a)(c-b)=x2
Câu 3. Rút gọn các biểu thức chứa căn thức
1. A=a2+4a+4|a|-22, B=2x-4-23x-53, C=2a-9a-5a+6-a+3a-2-2a+13-a4, D=a(-a)31-a2:1-aa1-a+a1+aa1+a-a

Câu 4: Rút gọn các biểu thức
1. E=227+554+3254-1254.2. F=6+847273+6-8472733. G=273-73-7-1773-17+6773+17+73433
Câu 5. Cho Sn=1+(99...9n ch s 9)2+(0.99...9n ch s 9)2 Hãy viết Sn dưới dạng số thập phân.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp THCS
Tin tuyển sinh