Tuyển chọn theo chuyên đề chuẩn bị cho kì thi vào THPT môn Toán tập hai Số học và Hình học  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tuyển chọn theo chuyên đề chuẩn bị cho kì thi vào THPT môn Toán tập hai Số học và Hình học. Các chương được đề cập tới: Bài toán về số nguyên, tính toán trong hình học, chứng minh trong hình học, bất đẳng thực cực trị hình học, toán suy luận logic. Tài liệu có 200 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

Bài toán 1: Chứng minh rằng phương trình ax+by=c với a, b, c là các số nguyên thì có nghiệm nguyên khi và chỉ khi c chia hết cho (a, b).
Bài toán 2: Chứng minh rằng với số nguyên dương n luôn tồn tại các số nguyên x, y thỏa mãn 7z+(2n+1)y=2012 
Bài toán 3: Cho các số nguyên dương a, m, n và a>1. CHứng minh răng (am-1,an-1)=a(m,n)-1 
Bài toán 4: Chứng minh rằng nếu n là số nguyên dương lớn hơn 1 thì 2n-1 không chia hết cho n
Bài toán 5: Cho số nguyên n lớn hơn 1 và số nguyên tố p lớn hơn 2 thỏa mãn (p+1)n+1 chia hết cho np-1

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp THCS
Tin tuyển sinh