Tuyển chọn gần 20 đề thi HSG môn toán lớp 7  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tuyển chọn gần 20 đề thi HSG môn toán lớp 7. Các vấn đề như: Tìm giá trị x, tỉnh tổng, chiều cao tương ứng, tính góc, tìm giá trị số nguyên n để biểu thức có giá trị lớn nhất... Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề số 1

Câu 1: (1,5 đ) Tìm x biết:

 a, (x+2)/327+(x+3)/326+(x+4)/325+(x+349)/5=0

 b, |5x-3|≥7

Câu2:(3 điểm)

 a, Tính tổng: (-1/7)0+(-1/7)1+(-1/7)2+....+(-1/7)2007

 b, CMR:1/(2!)+2/(3!)+3/(4!)+...+99/(100!)<1

 c, Chứng minh rằng mọi số nguyên dương n thì: 3n+2 – 2n+2 +3n – 2n chia hết cho 10

Câu3: (2 điểm) Độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2;3;4. Hỏi ba chiều cao tương ứng ba cạnh đó tỉ lệ với số nào?

Câu 4: (2,5điểm) Cho tam giác ABC có góc B=60hai đường phân giác AP và CQ của tam giác cắt nhau tại I.

 a, Tính góc AIC

 b, CM : IP = IQ

Câu5: (1 điểm) Cho  1/(2(n-1)2+3). Tìm số nguyên n để B có giá trị lớn nhất.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp THCS
Tin tuyển sinh