Tuyển tập 69 bài toán ứng dụng trong đề thi THPT quốc gia 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập 69 bài toán ứng dụng trong đề thi THPT quốc gia 2017 là tài liệu có 69 bài trắc nghiệm về nhiều vấn đề như: vận tốc, diện tích, thời gian... Các bạn xem trực tuyến 2 trang trong tổng số 9 trang của tài liệu, tải đầy đủ về tham khảo nhé.

Câu 1. Một vật rơi tự do với phương trình chuyển động 12gt2, trong đó g = 9,8m/s và t tính bằng giây (s). Vận tốc của vật tại thời điểm t = 5s bằng:
A. 49m/s.
B. 25m/s.
C. 10m/s.
D. 18m/s.

Câu 2. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 12(t4-3t2), trong đó t tính bằng giây (s) và S được tính bằng mét (m). Vận tốc của chuyển động tại thời điểm t = 4s bằng:
A. 280m/s.
B. 232m/s.
C. 140m/s.
D. 116m/s.

Câu 3. Một chất điểm chuyển động thẳng theo phương trình t3-3t2+4, trong đó t tính bằng giây (s) và S được tính bằng mét (m). Gia tốc của chất điểm lúc t = 2s bằng:
A. 4m/s2.
B. 6m/s2.
C. 8m/s2.
D. 12m/s2

Câu 4. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình t3+3t2-9t+27, trong đó t tính bằng giây (s) và S được tính bằng mét (m). Gia tốc của chuyển động tại thời điểm vận tốc triệt tiêu là:
A.0m/s2.
B. 6m/s2.
C. 24m/s2.
D. 12m/s2.

Câu 5. Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được đo bởi công thức G(x)=0,025x2(30-x) trong đó x (mg) và x > 0 là liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân. Để huyết áp giảm nhiều nhất thì cần tiêm cho bệnh nhân một liều lượng bằng:
A. 15mg.
B. 30mg.
C. 40mg.
D. 20mg.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap