Đề thi khảo sát chất lượng THPT quốc gia môn toán trường THPT chuyên Lam Sơn có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi khảo sát chất lượng THPT quốc gia môn toán trường THPT chuyên Lam Sơn gồm có 3 mã đề thi vào 10/12/2017. Các kiến thức như: tìm nghiệm phương trình lượng giác, Hàm số đồng biến, chọn mệnh đề đúng về hàm số bạc nhất trên bậc nhất........ Mời các bạn tải về tham khảo.
Câu 1: Nghiệm phương trình 2sinx = 1 có dạng nào dưới đây ?
A. x=π3+k2πx=2π3+k2πk
B. x=π6+k2πx=-π6+k2πk
C. x=π6+k2πx=5π6+k2πk
D. x=π6+k2πx=5π6+k2πk
Câu 2: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng (0;5π/6)
 
 

A. y=sin(x+π/3)

B. y=sinx

C. y=sin(x-π/3)

D. y=cosx

 
Câu 3: Cho hàm số có bảng biến thiên cho trước. Xét các mệnh đề:
(1) c =1.
(2) a = 2.
(3) Hàm số đồng biến trên (−∞; -1) ∪ (-1;+∞).
(4) Nếu y'=1/((x+1)2)
 
Tìm số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên.
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
 
Câu 4: Cho hình chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh α, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy,
SA =2a. Gọi M là trung điểm của SC. Tính côsin của góc α là góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng ( ABC).
A. cos α = 714
B. cos α = 57
C. cos α = 277
D. cos α = 217
 
Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tìm tọa độ điểm M ′ là ảnh của điểm M (2;1) qua phép đối
xứng tâm I(3; 2) − .
A. M ′( -5;4) .
B. M ′(4; -5) .
C. M ′(1; -3) .
D. M ′(1;5).
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp