Bộ đề thi thử Đại học Quốc gia năm 2015 - Đề số 7  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bộ đề thi thử Đại học Quốc gia năm 2015 - Đề số 7 gồm 9 câu. Kiến thức gồm khảo sát hàm bậc 3, ứng dụng của khảo sát, giải phương trình lượng giác, tích phân, số phức, hình học phẳng và không gian. các bạn xem trực tuyến hoặc tải đề thi miễn phí.

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y (1) , m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C)của hàm số (1) khi m  1.
b) Tìm giá trị của m để đường thẳng đồ thị hàm số (1) tại ba điểm phân biệt có hoành độ
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình .
Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân I.
Câu 4 (1,0 điểm).
a) Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện là số thuần ảo.
b) Ch0 hai đường thẳng d và d' song song với nhau, trên d có 4 điểm phân biệt và trên d có n điểm phân biệt. Tìm n để số tam giác tạo bởi n  4 điểm bằng 160 .
Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A(1;1;0) , mặt phẳng (P) có phương trình và đường thẳng d. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua A , vuông góc với (P) và cắt d tại điểm B sao cho AB =2.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp có đáy. Mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết rằng tam giác SAB cân tại S và tam giác SBC vuông. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC).
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD Biết AB vuông BC , điểm A(2;3), đường phân giác của góc ABC có phương trình, hình chiếu vuông góc của đỉnh B trên đường thẳng CD là điểm H. Tìm tọa độ các đỉnh B,C,D biết diện tích hình thang ABCD bằng 12.
Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình .
Câu 9 (1,0 điểm). Cho x,y,z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap