8 kỹ thuật đạt điểm tối đa môn toán 12 về nguyên hàm tích phân áp dụng trong kỳ thi THPT quốc gia  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 8 kỹ thuật đạt điểm tối đa môn toán 12 về nguyên hàm tích phân áp dụng trong kỳ thi THPT quốc gia. Bào gồm: Sử dụng bảng nguyên hàm cơ bản, Nguyên hàm của hàm hữu tỷ, Biến đổi số dạng 1, tích phân lượng giác, biến đổi số dạng 2, tích phân từng phần, tích phân chứa giá trị tuyệt đối, Sử dụng máy tính Casio. Tài liệu có 145 trang, mời các bạn tải về tham khảo

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT

Câu 1. Hàm số f(x) có nguyên hàm trên K nếu:
A. f(x) xác định trên K.
B. f(x) có giá trị lớn nhất trên K.
C. f(x) có giá trị nhỏ nhất trên K.
D. f(x) liên tục trên K.
Câu 2. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên (a;b) và C là hằng số thì ∫f(x)dx=F(x)+C.
B. Mọi hàm số liên tục trên (a;b) đều có nguyên hàm trên (a;b).
C. F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên (a;b) F(x)=f(x), ∀x∈(a;b).
D. (∫f(x)dx)=f(x).
Câu 3. Xét hai khẳng định sau:
(I) Mọi hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a;b] đều có đạo hàm trên đoạn đó.
(II) Mọi hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a;b] đều có nguyên hàm trên đoạn đó.
Trong hai khẳng định trên:
A. Chỉ có (I) đúng.
B. Chỉ có (II) đúng.
C. Cả hai đều đúng.
D. Cả hai đều sai.
Câu 4. Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên đoạn (a;b) nếu:
A. Với mọi x∈(a;b), ta có F'(x)=f(x).
B. Với mọi x∈(a;b), ta có f'(x)=F(x).
C. Với mọi x∈[a;b], ta có F'(x)=f(x).
D. Với mọi x∈(a;b), ta có F'(x)=f(x) ngoài ra F'(a+)=f(a) và F'(b-)=f(b).
Câu 5. Trong các câu sau đây, nói về nguyên hàm của một hàm số f xác định trên khoảng D, câu nào là sai?
(I) F là nguyên hàm của f trên D nếu và chỉ nếu ∀x∈D: F'(x)=f(x).
(II) Nếu f liên tục trên D thì .f. có nguyên hàm trên D.
(III) Hai nguyên hàm trên D của cùng một hàm số thì sai khác nhau một hằng số.
A. Không có câu nào sai.
B. Câu (I) sai.
C. Câu (II) sai.
D. Câu (III) sai.
Câu 6. Giả sử F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng (a;b). Giả sử G(x) cũng là một nguyên hàm của f(x) trên khoảng (a;b). Khi đó:
A. F(x)=G(x) trên khoảng (a;b).
B. G(x)=F(x)-C trên khoảng (a;b), với C là hằng số.
C. F(x)=G(x)+ctrên khoảng (a;b), với C là hằng số.
D. Cả ba câu trên đều sai.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp