Đột phá trong kỳ thi THPT bằng Casio Fx570 Plus môn Toán theo chuyên đề  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đột phá trong kỳ thi THPT bằng Casio Fx570 Plus môn Toán theo chuyên đề. Tài liệu đề cập với lý thuyết, ví dụ minh họa và bài tập áp dụng. Các vấn đề: Hàm số, Hàm mũ - logarit, nguyên hàm tích phân, số phức, hình giải tích trong không gian. Tài liệu gồm 257 trang mời các bạn tải về tham khảo.

Hàm số và các vấn đề liên quan

Câu 1: Cho hàm số y=x4-2x2. Chọn phương án sai.

A. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (-1;0);(1;+∞)

B. Hàm số đồng biến trên (1;2) υ (3;+∞)

C. Hàm số nghịch biến trên (-∞;-1) υ (0;1)

D. Hàm số nghịch biến trên (-∞;-2) υ (2;+∞)

Câu 2: Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?

A. y=x-1/x

B. y=x4

C. y=x3-6x2+17x+4

D. y=(x-1)/(x+1)

Câu 3: Hàm số nào sau đây đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó? 

A. y=(x-2)/(x+2)

B. y=(-x+2)/(x+2)

C. y= (x-2)/(x+2)

D. y= (x-2)/(-x-2)

Câu 4: Hàm số có chiều biến thiên khác với chiều biến thiên của các hàm số còn lại trên khoảng (0;+∞)

A. f(x)=(x-2)/(x+2)

B. f(x) =x3-6x2+17x+4

C. f(x)=x3+x-cosx-4

D. f(x)=(-x2-2x+3)/(x+1)

Câu 5: Hàm số có chiều biến thiên khác với chiều biến thiên của các hàm số còn lại trên R

A. f(x)=x3-x-cosx - 4

B. f(x)=sin2x+2x-3

C. f(x)=x3+x-cosx - 4

D. f(x)=cos2x-2x+3 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp