Gần 5000 câu hỏi toàn bộ chương trình đại số và giải tích lớp 11 có đáp án, file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các thầy cô và các em học sinh gần 5000 câu hỏi toàn bộ chương trình đại số và giải tích lớp 11. Tất cả các bài tập đều có đáp án, file word. Đây là tài liệu rất quý, do các thầy cô dạy giỏi ở trường chuyên biên soạn. Mời các thầy cô giáo tải về tham khảo

File nén gồm có 118 file word, bài tập các chương đều đã phân loại ở mức độ dễ - khó từ 1 đến 4:

 • Có 16 file Chương 1 - HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
 • Có 13 file Chương 1 - PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG 
 • Có 13 file Chương 2 - QUAN HỆ SONG SONG 
 • Có 16 file Chương 2 - TỔ HỢP - XÁC SUẤT
 • Có 15 file Chương 3 - DÃY SỐ -  CẤP SỐ NHÂN - CẤP SỐ CỘNG
 • Có 16 file Chương 3 - QUAN HỆ VUÔNG GÓC
 • Có 15 file Chương 4 - GIỚI HẠN 
 • Có 14 file Chương 5 - ĐẠO HÀM

Một số bài tập ở phần Tổ hợp - xác suất:

Câu 1:  Một hình lập phương có cạnh . Người ta sơn đỏ mặt ngoài của hình lập phương rồi cắt hình lập phương bằng các mặt phẳng song song với các mặt của hình lập phương thành  hình lập phương nhỏ có cạnh . Có bao nhiêu hình lập phương có đúng một mặt được sơn đỏ?

 1. 16.
 2. 72
 3. 24
 4. 96

Lời giải

Chọn C

Mỗi mặt có  hình được sơn một mặt. Vậy, có: 24. 

Câu 2: Lớp  có  bạn nữ, lớp  có  bạn nam. Có bao nhiêu cách chọn một bạn nữ lớp  và một bạn nam lớp  để dẫn chương trình hoạt động ngoại khóa?

 1. 36
 2. 320
 3. 1220
 4. 630

Lời giải

Chọn B

Số cách chọn một bạn nữ từ 20 bạn nữ lớp 12: 20 cách.

Số cách chọn một bạn nam từ 16 bạn nam lớp 12B: 16 cách.

Theo quy tắc nhân, số cách chọn thỏa đề bài là: 20.16=320.

Câu 3: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?

 1. 55
 2. 5!
 3. 4!
 4. 5

Lời giải

Chọn B

Số cách sắp xếp  học sinh thành một hàng dọc là 5!.

Câu 4:  Một câu lạc bộ có 25 thành viên. Số cách chọn một ban quản lí gồm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 1 thư kí là:

 1. 13800
 2. 5600
 3. Một kết quả khác
 4. 6900

Lời giải

Chọn A

Mỗi cách chọn 3 người ở 3 vị trí là một chỉnh hợp chập 3 của 25 thành viên.

Số cách chọn là: A325 =13800

Câu 5: Tính số chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử?

Lời giải

Chọn C

Số chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử là 840.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap